Avansis.Registru Agricol, software pentru
gestionarea datelor din registrul agricol

Software pentru întocmirea și evidența Registrului Agricol

Avansis.Registru Agricol este o soluție informatică pentru gestiunea electronică a datelor cerute de Registrul Agricol Național. Asigură exportul RAN și oferă suport pentru deciziile de management.

Avansis.Registru Agricol este dezvoltat în scopul asigurării unei evidențe electronice cu privire la categoriile de folosință a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale care contribuie la dezvoltarea agriculturii și la buna utilizare a resurselor locale, conform formularelor Registrului Agricol. Reducerea birocrației, decongestionarea activității de raportare, eficientizarea administrației și scăderea cheltuielilor prin automatizarea completă a procesului de declarare, evidență și raportare a gospodăriilor din cadrul unei localități, a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale sunt doar câteva dintre beneficiile adoptării unei astfel de soluții de digitalizare.

Aplicația acoperă necesitățile primăriilor în privința evidenței registrului agricol, automatizând activitatea de căutare/raportare și coroborând datele din evidență (persoane, adrese, terenuri, suprafețe) cu cele din taxe și impozite. Arhitectura modulului permite integrarea cu celelalte module ale sistemului informatic integrat Avansis, dar și cu alte sisteme:

➡️ Avansis.Hartă GIS: aplicația poate afișa harta corespunzătoare unui teren (locatia componentelor imobiliare din componența gospodăriilor la nivel de pin/punct în hartă) sau poate transmite un set de date pentru afișări tematice.
➡️ Avansis.Taxe (taxe și impozite: persoane, adrese, terenuri, suprafețe)
➡️ Avansis.Documente, software dedicat managementului documentelor. Oferă facilități de registratură, urmărirea circulației documentelor și arhivă electronică.

Prin intermediul unei interfețe web, se pot oferi spre consultare informații către alte departamente din cadrul aceleași instituții, minimizând solicitările de acest tip. De asemenea, se pot trimite în mod securizat informații către alte instituții sau cetățeni.

Avantaje și beneficii Avansis.Registru Agricol

Implementarea facilă a legislaţiei la nivel naţional. Respectarea legislației si evitarea contravențiilor privind neîncărcarea informațiilor în RAN.

Reducerea birocrației, decongestionarea activității de raportare, eficientizarea administrației și scăderea cheltuielilor prin automatizarea completă a procesului de declarare, evidență și raportare a gospodăriilor din cadrul unei localități, a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale. Sarcinile uzuale pot fi realizate instantaneu: emiterea diverselor adeverințe, extrase de registru, listare de bunuri etc.

Autoritățile publice locale care vor dispune de mecanisme de consolidare si agregare a datelor aferente Registrului Agricol cu informații conexe din domeniul fiscal și imobiliar, vor avea o mai bună evidență asupra taxelor si impozitelor datorate de contribuabili.

Versatilitatea dată de caracterul integrat al sistemului, care permite ca o informaţie înregistrată în cadrul unui serviciu sa fie regăsită şi folosită de către toate celelalte servicii. Utilizarea programului într-un sistem informatic unitar ce facilitează preluarea anumitor informațiilor pentru Direcția de Taxe și Impozite.

Flexibilitate în extragerea informațiilor dorite, asigurată prin multiplele opțiuni în ceea ce privește filtrarea și ordonarea informațiilor în cazul fiecărui tip de raport ce se poate elibera din program. Timpi de răspuns foarte mici pentru regăsirea, prelucrarea și actualizarea informațiilor.

Raportare facilă internă și externă (pentru alte instituții precum APIA, INS, Direcția Agricolă etc.)

O bază de date completă ce nu se rezumă doar la registre, ci cuprinde și informații generate ca urmare a activităților de eliberare titluri de proprietate/certificate de producător.

Acurateţea şi unicitatea datelor: aplicația de management a datelor din registrul agricol validează automat informațiile introduse, prevenind erorile de operare. Accesul în aplicație este securizat, drepturile de acces depinzând de rolurile atribuite utilizatorilor.

Îmbunătățirea radicală a percepției cetățeanului privind calitatea serviciilor livrate de primărie.

Funcționalități Avansis.Registru Agricol

Gestiunea electronică a registrelor agricole. Export RAN (Registrul Agricol Național). Extragerea de informații necesare pentru diferite raportări în relațiile cu alte servicii din cadrul primăriei sau cu alte instituții.

Înregistrarea, gestionarea și raportarea datelor despre persoane și gospodării. Gestionarea datelor privind suprafețele agricole: modalitatea de folosire, evidența irigațiilor, culturile realizate și rezultatele acestora.

Vizualizarea unei sinteze la nivel de persoană și gospodărie, cu navigarea ușoară către orice informație care este legată de aceasta.

Evidența obiectelor imobiliare (clădiri, terenuri), evidența contractelor de arendă și a perioadelor de valabilitate, înregistrarea utilajelor agricole, gestionarea datelor legate de pomii fructiferi.

Luarea și menținerea în evidență a informațiilor privind utilizarea îngrășămintelor chimice.

Gestiunea electronică a certificatelor de producător eliberate și a titlurilor de proprietate eliberate.

Eliberare automată de adeverințe personalizate. Emiterea automată de înscrisuri și certificate privind datele din registrul agricol. Facilități de înregistrare de coproprietari fără reintroducerea datelor terenului.

Căutarea și găsirea rapidă de informații după orice criteriu. Facilități de navigare orizontală (între informații relaționate) și verticală (din rapoarte sintetice în analitice și apoi către informația respectivă).

Raportarea analitică și sintetică a datelor din registrul agricol conform modelelor prevăzute de lege, fără a fi obligatorie reînregistrarea acestora. Rapoarte de audit privind consistența datelor.

Administratorul are posibilitatea de a seta drepturile de acces ale utilizatorilor în funcție de numeroase criterii. Posibilitatea definirii ecranelor de vizualizare personalizate pentru alte departamente.

Vizualizarea în timp real a informațiilor din registre fără a fi necesară apelarea la arhivă. Integrarea unor funcționalități de arhivă electronică direct în interfață. Posibilitatea afișării hărții corespunzătoare unor imobile în funcție de numărul cadastral și/sau adresă.

Oportunităţile generate de Registrul Agricol Național

Pentru a dezvolta și îmbunătăți localitatea, administrația locală trebuie să culeagă urgent date despre fiecare teren agricol pe care-l administrează.

Registrul Agricol Naţional (RAN) are ca obiectiv consolidarea datelor registrelor agricole de la nivelul tuturor unităților administrativ teritoriale (UAT) într-un sistem central, format standardizat, electronic și într-o manieră automatizată, respectiv accesarea lor în mod securizat. E mai ușor și pentru funcționarii care îl accesează, și pentru deținătorii de terenuri.
De asemenea, Registrul Agricol Naţional (RAN) este un instrument electronic fără de care România va întâmpina probleme la accesarea fondurilor în cadrul pilonului I al Politicii Agricole Comune (inclusiv beneficiarii de subvenţii prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură). Dacă agricultorii care vor dori să se dezvolte nu vor putea accesa fonduri europene, de vină va fi întârzierea implementării RAN, iar primarii vor trebui să le dea explicații. Pentru a dezvolta și îmbunătăți localitatea, administrația locală trebuie să culeagă date despre fiecare teren agricol pe care-l administrează. În felul acesta, prin atragerea de fonduri europene, administrațiile locale pot aduce îmbunătățiri substanțiale regiunii.

Întâmpinați dificultăți la întocmirea situaţiilor din Registrul Agricol?