Avansis.Registru Agricol, software pentru
gestionarea datelor din registrul agricol

Software pentru întocmirea și evidența Registrului Agricol

Avansis.Registru Agricol este o soluție informatică pentru gestiunea electronică a datelor cerute de Registrul Agricol Național. Asigură exportul RAN și oferă suport pentru deciziile de management.

Reducerea birocrației, decongestionarea activității de raportare, eficientizarea administrației și scăderea cheltuielilor prin automatizarea completă a procesului de declarare, evidență și raportare a gospodăriilor din cadrul unei localități, a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale sunt doar câteva dintre beneficiile adoptării unei astfel de soluții de digitalizare.
Avansis.Registru Agricol acoperă necesitățile primăriilor în privința evidenței registrului agricol, automatizând activitatea de căutare/raportare și coroborând datele din evidență (persoane, adrese, terenuri, suprafețe) cu cele din taxe și impozite. Arhitectura aplicației permite integrarea cu celelalte module ale sistemului informatic integrat Avansis, dar și cu alte sisteme:

➡️ Avansis.Hartă GIS: aplicația poate afișa harta corespunzătoare unui teren (locatia componentelor imobiliare din componența gospodăriilor la nivel de pin/punct în hartă) sau poate transmite un set de date pentru afișări tematice.
➡️ Avansis.Taxe (taxe și impozite: persoane, adrese, terenuri, suprafețe)
➡️ Avansis.Documente, software dedicat managementului documentelor. Oferă facilități de registratură, urmărirea circulației documentelor și arhivă electronică.

Prin intermediul unei interfețe web, se pot oferi spre consultare informații către alte departamente din cadrul aceleași instituții, minimizând solicitările de acest tip. De asemenea, se pot trimite în mod securizat informații către alte instituții sau cetățeni.

Avantaje și beneficii Avansis.Registru Agricol

Respectarea legislației si evitarea contravențiilor privind neîncărcarea informațiilor în RAN.

Reducerea birocrației, decongestionarea activității de raportare, eficientizarea administrației și scăderea cheltuielilor prin automatizarea completă a procesului de declarare, evidență și raportare a gospodăriilor din cadrul unei localități, a terenurilor, a mijloacelor de producție agricolă și a efectivelor de animale. Sarcinile uzuale pot fi realizate instantaneu: emiterea diverselor adeverințe, extrase de registru, listare de bunuri etc.

Autoritățile publice locale care vor dispune de mecanisme de consolidare si agregare a datelor aferente Registrului Agricol cu informații conexe din domeniul fiscal și imobiliar, vor avea o mai bună evidență asupra taxelor si impozitelor datorate de contribuabili.

Un registru agricol modern dispune și de funcționalitatea de a corela informațiile cu direcțiile de taxe și impozite locale, urbanism, achiziții publice sau alte direcții/departamente.

Interfața este bine structurată și ușor de folosit. Acces rapid și facil la informație datorită facilităților de căutare avansată după criterii multiple.

Raportare facilă internă și externă (pentru alte instituții precum APIA, INS, Direcția Agricolă etc.)

Aplicația de management a datelor din registrul agricol validează automat informațiile introduse, prevenind erorile de operare. Accesul în aplicație este securizat, drepturile de acces depinzând de rolurile atribuite utilizatorilor.

Îmbunătățirea radicală a percepției cetățeanului privind calitatea serviciilor livrate de primărie.

Funcționalități Avansis.Registru Agricol

Export automat RAN (Registrul Agricol Național).

Înregistrarea, gestionarea și raportarea datelor despre persoane și gospodării. Gestionarea datelor privind suprafețele agricole: modalitatea de folosire, evidența irigațiilor, culturile realizate și rezultatele acestora.

Vizualizarea unei sinteze la nivel de persoană și gospodărie, cu navigarea ușoară către orice informație care este legată de aceasta.

Evidența obiectelor imobiliare (clădiri, terenuri), evidența contractelor de arendă și a perioadelor de valabilitate, înregistrarea utilajelor agricole, gestionarea datelor legate de pomii fructiferi.

Eliberare automată de adeverințe personalizate. Emiterea automată de înscrisuri și certificate privind datele din registrul agricol. Facilități de înregistrare de coproprietari fără reintroducerea datelor terenului.

Căutarea și găsirea rapidă de informații după orice criteriu. Facilități de navigare orizontală (între informații relaționate) și verticală (din rapoarte sintetice în analitice și apoi către informația respectivă).

Raportarea analitică și sintetică a datelor din registrul agricol conform modelelor prevăzute de lege, fără a fi obligatorie reînregistrarea acestora. Rapoarte de audit privind consistența datelor.

Administratorul are posibilitatea de a seta drepturile de acces ale utilizatorilor în funcție de numeroase criterii. Posibilitatea definirii ecranelor de vizualizare personalizate pentru alte departamente.

Integrarea unor funcționalități de arhivă electronică direct în interfață. Posibilitatea afișării hărții corespunzătoare unor imobile în funcție de numărul cadastral și/sau adresă.

Oportunităţile generate de Registrul Agricol Național

Pentru a dezvolta și îmbunătăți localitatea, administrația locală trebuie să culeagă urgent date despre fiecare teren agricol pe care-l administrează.

RAN este un instrument electronic fără de care România va întâmpina probleme la accesarea fondurilor în cadrul pilonilor Politicii Agricole Comune (inclusiv beneficiarii de subvenții prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură). Dacă agricultorii care vor dori să se dezvolte nu vor putea accesa fonduri europene, de vină va fi întârzierea implementării RAN, iar primarii vor trebui să le dea explicații. Pentru a dezvolta și îmbunătăți localitatea, administrația locală trebuie să culeagă urgent date despre fiecare teren agricol pe care-l administrează. În felul acesta, prin atragerea de fonduri europene, administrațiile locale pot aduce îmbunătățiri substanțiale regiunii.

Întâmpinați dificultăți la întocmirea situaţiilor din Registrul Agricol?