Avansis.BDU
Soft pentru Bănci de Date Urbane

Gama Avansis.bdu, soft pentru baze de date urbane

Gama de servicii și soluții software de tip BDU (Bănci de Date Urbane) este concepută pentru furnizarea datelor către RENNS și RAN, dar și pentru informatizarea activității, propunând o bază de date actualizată pentru Cadastru, Urbanism și Registru Agricol.

Pentru construcția acestei baze, vă punem la dispoziție servicii de creare, actualizare nomenclatură stradală, servicii de evaluare, pregătire, curățare și agregare a datelor cartografice, precum și servicii de conversie a datelor. Avansis.BDU cuprinde șase componente proiectate unitar: Avansis.Urbanism, Avansis.Spații Verzi, Avansis.Hartă GIS, Avansis.Necropolis, Avansis.Registru Agricol și Avansis.Patrimoniu.
Arhitectura flexibilă a sistemului permite implementarea oricăruia dintre module ca aplicație de sine stătătoare cu funcționalități complete, dar și implementarea în grupe de aplicații alese de beneficiar în funcție de nevoi. Scalabilitatea sistemului permite adăugarea ulterioară și a altor module.

Un proiect de tip Baze de Date Urbane (BDU) permite ca orice element cu localizare geografică și pentru care se pot obține coordonate, să poată fi reprezentat într-o hartă, cu condiția să existe datele de localizare. Coordonatele sunt date care pot proveni din masurători topografice – GPS / stație totală; din măsuratori LIDAR sau din vectorizări. Acestea pot fi vizualizate într-o “hartă inteligentă”, accesibilă într-un browser web.
Tipurile de obiecte obișnuite ce pot fi vizualizate sunt date în format vectorial CAD (DWG, DXF) sau GIS (shapefile, geodatabase), precum planurile parcelare, planșele/piesele desenate din PUG, cadastru general etc.

Avantajul soluției software Avansis.BDU este acela că permite administrațiilor locale să realizeze o bază de date urbană unică, fără a mai fi nevoite să folosească diverse baze de date pentru fiecare serviciu în parte. Softul realizează o Bancă de Date Urbană ce integrează departamente precum Registru Agricol, Patrimoniu, Urbanism etc.

Avansis.Urbanism

Avansis.Urbanism

Facilitează gestionarea activității departamentului de urbanism, acoperind evidența CU, ACD, AB, PV, CAE, AO cu emiterea rapoartelor statistice, centralizatoare. Permite și evidența PUG/UTR, PUZ, PUD.

Avansis.Hartă GIS

Avansis.Hartă GIS

Este un modul din categoria de produse web GIS care permite vizualizarea într-o hartă inteligentă a diverse date geospațiale/geografice legate de organizarea teritorială.

Avansis.Spații Verzi

Avansis.Spații Verzi

Avansis.Spații Verzi unifică datele aferente spațiilor verzi într-o singură soluție, oferind astfel o evidență corectă, structurată și organizată a spațiilor verzi.

Avansis.Necropolis

Avansis.Necropolis

Avansis.Necropolis vine în întâmpinarea nevoilor Administrațiilor Cimitirelor prin unificarea sistemului informatic, având ca scop automatizarea și eficientizarea activității în locațiile existente.

Avansis.Registru Agricol

Avansis.Registru Agricol

Avansis.Registru Agricol oferă funcționalități legate de gestionarea datelor cerute de registrul agricol, coroborându-le cu informațiile din alte sisteme.

Avansis.Patrimoniu

Avansis.Patrimoniu

Avansis.Patrimoniu acoperă complet activitatea de management a patrimoniului oferind un mod de lucru eficient și suport decizional pentru manageri.

Digitalizarea instituției dumneavoastră începe aici!