Avansis.Necropolis, software
pentru evidenţa și administrarea cimitirelor

Soluţii inteligente pentru administrarea cimitirelor

Venim în întâmpinarea nevoilor Administrațiilor Cimitirelor cu un soft intuitiv și ușor de accesat care contribuie la automatizarea și eficientizarea activității.

Avansis.Necropolis oferă cadru informatic pentru gestionarea patrimoniului cimitirului, gestionează contractele de concesiune ale locurilor de veci și oferă suport informatic pentru procesul de facturare-încasare al Administrației.
De asemenea, soluţia software pentru evidenţa și administrarea cimitirelor gestionează autorizațiile de construire ale obiectelor funerare, registrul electronic de înhumări și nomenclatorul electronic al locurilor de veci. Aceasta afișează prin intermediul unei hărți GIS coordonatele locului de veci sau ale obiectului de patrimoniu.
Avansis.Necropolis corelează, unifică nomenclatoare pentru a compara date și situații la nivel de instituție. Oferă managementului un un sistem de raportare dedicat.

Creșterea veniturile prin eficientizarea activităților administrative și prin colectarea corectă și la timp a taxelor.

Scăderea costurilor cu personalul administrativ datorită reducerii timpului de procesare, arhivare și căutare.

Automatizarea activității Administrațiilor Cimitirelor contribuie la reducerea erorilor umane și la scăderea dificultăților în a îndeplini toate obligațiile cerute de lege.

Corelarea informațiilor/activităților între sisteme/departamente.

Accesarea și căutarea informațiilor de orice tip, de oriunde. Reducerea timpului de execuție.

Platformă electronică intuitivă și ușor de accesat.

Asigurăm instruirea personalului pentru utilizarea aplicației la sediul beneficiarului.

Trasabilitatea și diminuarea riscurilor

Securitatea datelor.

Evidență nomenclatoare: cimitire, figuri, locuri de veci.

Evidență înhumari: înhumarile realizate în fiecare cimitir, după nume/prenume decedat, date personale, nr/dată autorizație înhumare, loc de veci.

Evidență autorizări: autorizațiile emise pentru fiecare lucrare pentru un loc de veci, cu nr./dată, loc de veci, denumire concesionar, obiectul lucrării, executant, dată valabilitate, stadiu, PV recepție.

Vizualizare date concesiuni: nume/prenume concesionar, loc de veci, nr./dată contract, durată a contract, debite, plăti etc.

Evidența încasărilor.

Evidența obiectelor de patrimoniu.

Rapoarte: emitere rapoarte simple (fișă loc de veci, tipărire autorizație), registre (locuri de veci, autorizații, inhumari).

Oferă utilizatorului o vedere de ansamblu tip fișa de evidență, cu informații referitoare la: figură și loc, dimensiunea locului (conform actului de concesiune), concesionarii locului, cota parte deținută de fiecare concesionar, istoricul plății tarifelor anuale de întreținere aferente locului de înhumare, istoricul inhumarilor efectuate pe respectivul loc, istoricul altor servicii solicitate de concesionari.

Proiect de culegere a datelor din teren cu operatori specializați pe astfel de proiecte pentru indexarea defuncților înhumați pe locurile de veci.

Proiect de culegere a datelor din teren cu operatori specializați pe astfel de proiecte pentru indexarea defuncților înhumați pe locurile de veci.

Module Avansis.Necropolis

Avansis.Necropolis este o platformă compusă dintr-o serie de module. Acestea funcționează independent, însă datele pe care le gestionează circulă, la nivel de platformă, dintr-un modul în celălalt. Fișa locului de veci preia date din platforma informatică, din toate modulele acesteia, și le prezintă utilizatorului.
Din modulul concesiuni sunt preluate datele de facturare, gestiunea autorizațiilor de construire, nomenclatorul locurilor de veci. Din modulul de facturare se poate întocmi registrul electronic de înhumări, folosind elementele facturate.
Datele din nomenclatorul locurilor de veci sunt utilizate la nivel de platformă pentru a asigura unicitatea denumirii unui loc de veci și eliminarea denumirilor multiple.

 • Oferă suport informatic pentru încasările instituției și punctelor de lucru (cimitire).
 • Raportează încasările într-un jurnal zilnic, lunar, anual sau pe o perioadă.
 • Raportează defalcat încasările pe prestații într-un jurnal zilnic, lunar, anual sau pe o perioadă.
 • Raportează defalcat încasările pentru fiecare cimitir dintre cele șase într-un jurnal zilnic, lunar, anual sau pe o perioadă.
 • Gestionează contractele de concesiune (creare, modificare, anulare, transfer etc.)
 • Raportează contracte de concesiune expirate.
 • Raportează contractele de concesiune la nivel de utilizator.
 • Raportează contractele de concesiune la nivel de loc de veci.
 • Raportează inștiințările de plată.
 • Gestionează autorizațiile de construire ale lucrărilor funerare (creare, modificare, anulare etc.)
 • Raportează autorizațiile pe tip, pe constructor, pe cimitir, într-un jurnal zilnic, lunar, anual sau pe o perioadă.
 • Raportează registrul autorizațiilor emise pe cimitir într-un jurnal zilnic, lunar, anual sau pe o perioadă.
 • Oferă suport informatic pentru întocmirea registrului electronic al înhumărilor.
 • Raportează numărul de înhumări pe cimitir într-un jurnal zilnic, lunar, anual sau pe o perioadă.
 • Raportează lista înhumărilor pe cimitir într-un jurnal zilnic, lunar, anual sau pe o perioadă.
 • Oferă suport informatic pentru întocmirea nomenclatorului locurilor de veci aflate în gestiunea instituției la nivel de cimitir sau tot unitar.
 • Raportează disponibilitatea locurilor de veci la nivel de cimitir sau tot unitar.
 • Raportează istoricul ocupărilor locurilor de veci la nivel de cimitir sau tot unitar.
 • Raportează statusul punctelor de lucru (cimitirelor) din punct de vedere al locurilor de veci disponibile, ocupate.
 • Oferă instrumente pentru gestionarea obiectelor de patrimoniu din cimitire (bănci, stâlpi, coșuri de gunoi, porți, toatele ecologice, fântâni, sistem iluminare etc.)
 • Se folosește un sistem de grupe – obiecte, configurabil, pentru a putea gestiona atributele elementelor: starea de uzură, dată punerii în funcțiune, locație, administrator etc.
 • Raportare vis a vis de numărul de obiecte, valoarea, grad de uzură, existența fizică.
 • Posibilitate vizualizare în harta electronică a geolocației.
 • Raportează lista defuncților pe loc de veci.
 • Fișa locului de veci
 • Jurnal operațiuni
 • Jurnal operator
Aveți nevoie de informații suplimentare?