Software pentru managementul
resurselor umane și al salarizării

CARES, COMPLEXITATE REZOLVATĂ
PROGRAMUL CARE REZOLVĂ TOATE PROVOCĂRILE DIN HR

Software-ul Cares oferă departamentelor de HR din companii private şi instituţii publice posibilitatea de a rezolva toate provocările acestui domeniu cu o singură aplicaţie.

Aplicaţia HR CARES este rezultatul unei analize ample a proceselor care au loc în cadrul managementului capitalului uman, concretizat într-un produs informatic de calitate, bazat pe ultimele tehnologii în ceea ce privește digitalizarea și care ajută compania să rezolve eficient provocările departamentelor de resurse umane și salarizare.

Programul include: organigramă, fluxuri și template-uri documente comunicare, dosar electronic angajat, rapoarte predefinite, salarizare cu o configurabilitate completă și flexibilă prin variabile dinamice, dicționare de automatizări.

Beneficiind de avantajele tehnologiei web, dar și de mecanismele de securitate și protecție implementate din faza de proiectare, softul CARES poate fi instalat atât pe sistemele hardware proprii, cât și în cloud.

Integrare ușoară

Conectare la sisteme de pontaj electronic, dar și la modulele conexe (contabilitate, management etc.) aparținând sistemelor de tip ERP.

Acces configurabil

Accesul la resursele aplicației – rapoarte, organigrame, puncte de lucru, date personale, contracte, state de plată etc. – permis numai utilizatorilor cu drepturi asociate, configurabile la nivel de utilizator privilegiat. Aplicaţia de HR Cares beneficiază de logare sigură prin user, parolă și cod acces.

Software HRM în cloud

CARES poate fi implementat on-premise și în cloud. Software-ul de salarizare şi resurse umane foloseşte tehnologie web bazată pe platforma .Net și pe sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft SQL.

Interfaţă user-friendly

Interfață utilizator intuitivă și viteză de execuție ridicată. Posibilitatea introducerii datelor manual sau prin importul de fișiere .xls cu câmpuri configurabile.

HR Compliance

Adaptarea în timp real la orice modificare a legislației din domeniu, indiferent de frecvența și complexitatea acestora.

Funcționalități accesibile

Configurarea organigramei, a punctelor de lucru, definirea posturilor și a funcțiilor, ierarhic, prin funcționalități drag & drop.

65
Clienți
18000
Salariați
1000
De contracte/minut
53
min. timp mediu rezolvare sesizare

CARES Resurse Umane

Soluție HRM all-in-one: organigramă, fluxuri și template-uri documente comunicare, dosar electronic angajat, rapoarte predefinite.

 • Asigură o imagine clară și completă asupra structurii organizatorice a companiei, precum și la nivel de angajat prin intermediul organigramei interactive.
 • Eficientizează activitatea prin automatizările oferite în cele mai utilizate zone (emitere adeverințe, pontaj automat, raportare) și gestiunea electronică a documentelor.
 • Oferă un suport decizional adecvat prin de tablouri de bord în timp real, precum și prin posibilitatea de căutare multicriteriu și emitere de rapoarte personalizate.
 • Posibilitatea citirii QR Code de pe documentele emise și repartizarea automată în foldere prestabilite.
 • Modul customizabil prin adăugarea de noi funcții via robot programabil.
 • Gestionare facilă a structurii organizatorice, a grilelor de salarizare asociate și a fișelor de post;
 • Gestionarea tuturor datelor personale ale angajaților și întreținuților acestora;
 • Gestionarea statului de personal, a statului de funcții, a dosarului funcționarului public;
 • Gestionarea dosarului electronic de personal prin anexarea de documente scanate ulterior semnării;
 • Fluxuri automatizate de comunicare (ex: notificări prin e-mail privind diferite evenimente precum: încetarea contractului individual de muncă ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, modificări de funcție, de vechime, finalizarea perioadei de stagiatură, de probă, fluturași de salariu);
 • Căutare multicriteriu, generarea de rapoarte personalizate care conțin date filtrate la nivel de utilizator. Formate rapoarte: .doc, .xls, .pdf
 • Gestionarea bulk a șabloanelor aferente documentelor solicitate frecvent de către angajați;
 • Simulări reale ale drepturilor de natură salarială cuvenite angajaţilor, necesare întocmirii bugetului;
 • Gestionarea datelor privind pontajul electronic, concediilor de odihnă/medicale, reținerilor, declarațiilor și situațiilor către terți;
 • Export către Revisal.

CARES Salarizare

Soluție dedicată calculului salarial, complet parametrizabilă și de vizibilitate maximă prin utilizarea unui robot programabil.

 • Singurul soft de resurse umane din piață care se bazează pe un robot programabil (RPA) pentru a calcula salariile și care permite:
  – Adaptabilitate la actualizările legislative din domeniul HR;
  – Posibilitatea reconstrucției salariale retroactiv;
  – Vizibilitate asupra tuturor elementelor salariale și formulelor de calcul;
 • Singurul soft HR din piață care asigură gestionarea corectă a vechimilor și reținerilor multiple în cazul existenței mai multor contracte (eventual de diverse tipuri) pentru același angajat;
 • Calcul salarial rapid: minim 1000 de contracte / 1 minut;
 • Integrabilitatea cu orice soft de contabilitate prin API;
 • Posibilitatea de a putea face o angajare sau modificare de orice element salarial oricând în cursul unei luni;
 • Posibilitatea calculelor salariale pe intervale în cadrul unei luni;
 • Asigură suport pentru interfața cu contabilitatea, cu băncile și cu instituțiile statului;
 • Respectă politicile de confidenţialitate legate de salarii.
 • Gestionează întregul proces de calcul salarial și calculul contribuţiilor angajatului/angajatorului la fondurile de şomaj, la casele de asigurări sociale, la administraţia financiară, conform legislației în vigoare.
 • Oferă parametrizare completă prin variabile dinamice și dicționare de automatizări a formulelor de calcul, a tipurilor de contracte, a sporurilor, a primelor, a concediilor medicale și a celor de odihnă, a oricăror tipurilor de rețineri, a prestajelor etc.
 • Permite calculul mai multor state de plată într-o lună prin funcționalitățile oferite de conceptul de calculație. Acest concept original permite calculul salarial prin utilizarea mai multor modele diferite de calcul în cursul unei luni, care se pot asocia la selecțiile de angajați dorite.
 • Arhivarea electronică pe categorii a dosarului de personal: studii, acte adițonale, acte de identitate, poze angajat, adeverințe, atestate / certificate, concedii medicale, concedii de odihnă, contracte, protecția muncii.
 • Exportul datelor către diverse aplicații în formate comune.
 • Generarea automată/transmiterea notelor contabile către modulele specializate în procesarea acestora.
 • Generarea de fişiere de raportare către bănci, în formatele specifice solicitate.
 • Generarea automată a declarațiilor către instituțiile statului (ex.: D112).
 • Modulul șabloane care permite personalizarea de formulare de către user și listarea acestora în mod bulk;
 • Calcul salarial pe N state de plată multiple pe grupuri de personal și pe intervale;
 • Calculul vechimii în în muncă, în unitate, în ramură, în profesie;
 • Crearea de șabloane (contracte, acte adiționale, adeverinte, formulare specifice activității de evaluare, promovare profesională sau angajare);
 • Generare stat salariu de la brut la net;
 • Gestionarea zilelelor de concediu de odihnă neconsumate pe ani.
 • Programarea pe intervale de timp a reținerilor salariale, procentual și/sau valoric.
 • Generare QR Code care permite scanarea automată a documentului tipărit (eventual semnat) precum și arhivarea sa electronică.
Optimizează departamentul de HR cu un soft modern și ușor de folosit.