Avansis.Spații Verzi
Software de gestiune geospaţială a spaţiilor verzi

Bază de date pentru spații verzi

Avansis.Spaţii Verzi este un instrument de gestiune geospaţială a spaţiilor verzi. Toate datele sunt gestionate într-o bază de date unică la nivelul instituţiei, la care au acces toţi utilizatorii în funcţie de drepturile alocate.

Avansis.Spații Verzi facilitează unificarea tuturor datelor și informațiilor aferente spațiilor verzi într-o singură soluție astfel oferind o evidență corectă, structurată și organizată.
Soluția software de tip registru spații verzi permite crearea unei baze de date ce unifică și corelează nomenclatoarele de bază pentru următorii itemi:

  • spații verzi – ortofoto, rețele de puncte, inclusiv arbori,
  • terenuri degradate ce pot fi amenajate ca spații verzi,
  • scuaruri și parcuri urbane,
  • suprafețe ocupate cu alte lucrări peisagistice – apă, teren sportiv, mobilier urban, locuri de joacă, etc.
  • Servicii adiacente: oferim servicii de populare a bazei de date inițiale, inclusiv PUG și plan ortofoto, precum și verificare / culegere date în teren.

Add-on – Hartă Inteligentă

Acest add-on permite vizualizarea și localizarea într-o hartă WEB-GIS a itemilor gestionați în baza de date a soluției software Avansis.Spații Verzi. Interfața acestui soft poate fi accesată de către toți funcționarii primăriei, prin intermediul unui browser web precum Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, nefiind necesară instalarea altor produse software suplimentare, respectiv resurse umane specializate în lucrul cu software-uri ce au costuri mari de licențiere, singura condiție necesară fiind să dețineți date în format CAD (DWG/DXF) sau GIS (Shapefile, Geodatabase etc).

Avantaje și beneficii

Securitate și control complet al datelor.

Suport adecvat pentru derularea eficace a activității.

Suport pentru schimb de date intra-departamental.

Informații accesibile pentru managementul activității.

Îndeplinirea unor obligații legale și evitarea penalităților aferente.

Funcționalități

Crearea și menținerea unui registrul local al zonelor de blocuri și fronturilor stradale – fișa pentru fiecare stradă, inventar copaci, necesar completări cu arbori.

Inregistrare și evidență electronică a documentelor emise cu efect asupra spațiului verde.

Realizare rapoarte uzuale, rapoarte, ad-ho hărți, grafice.

Export date tabelare/rapoarte în formate de uz general: .pdf, .xls, .txt, .doc, .xml, .html

Constituire evidențe și urmărire documentații tăiere/toaletare etc.

Aveți nevoie de informații suplimentare?