Avansis.Urbanism
Software pentru departamentul de urbanism

Ce este Avansis.Urbanism?

Soluția software Avansis.Urbanism facilitează gestionarea activității specifice departamentului de urbanism, acoperind evidența CU, ACD, AB, PV, CAE, AO cu emiterea rapoartelor statistice, centralizatoare. Soluția permite și evidența PUG/UTR, PUZ, PUD.

Cu ajutorul secțiunii de gestiune a nomenclaturii stradale se facilitează gestiunea străzilor, adreselor și emiterea adeverințelor, certificatelor și dispozițiilor aferente numerelor poștale păstrând un istoric al denumirilor. Din secțiunea de raportare se pot emite rapoartele periodice către ISC, CJ și INS precum și crearea unor rapoarte personalizate în funcție de necesitate.
Avansis.Urbanism este o soluție completă pentru departamentele de urbanism. Aceasta vine în întâmpinarea nevoii din ce in ce mai accentuate a instituțiilor de a-și automatiza activitatea și de a aduce pe suport informatic datele privind autorizațiile și certificatele emise, nomenclatura stradală, emiterea rapidă și corectă de situații, dar mai ales de a permite schimbul de date cu celelalte departamente.
Prin integrarea cu harta interactivă Avansis.HartaGIS, utilizatorii vor vizualiza pe hartă străzile și poziția numerelor administrative, având în fundal ortofotoplanul localității.

Avantaje și beneficii

Implementarea unei practici unitare în procesul de atribuire a adreselor.

Implementarea unui sistem de evidență grafică unică a adresei care permite vizualizarea într-o hartă electronică a numerelor administrative aferente imobilelor, alături de străzi și limite administrative, de către orice persoană din cadrul primăriei și instituțiilor subordonate (necesită aplicația Avansis.HartaGIS).

Certitudinea destinației pentru intervențiile rapide (pompieri, poliție).

Pregătirea datelor de nomenclatură stradală pentru a putea fi utilizate la introducere în RENNS.

Software-ul de urbanism accelerează procesul de documentare și reduce volumul de muncă în privința locațiilor vizate de solicitările cetățenilor pentru emiterea certificatelor de adresă.

Administrarea centralizată a datelor și documentațiilor ce vizează zona de nomenclatură stradală.

Reducerea potențialelor erori cauzate de volumul mare de informaţii și modul de procesare al factorului uman.

Efectuarea rapidă a rapoartelor către ISC, CJ, INS. Operațiunile precum alocarea automată a numărului de registru, validarea datelor și a altor elemente sunt automatizate

Alinierea la practicile europene din domeniu prin sintetizarea și structurarea datelor și informațiilor geospațiale legate de nomenclatura stradală, astfel încât să fie pregătite pentru asigurarea interoperabilității și a unei colaborări transparente cu alte instituții precum MAI, ISU, CJ, Prefectură.

Funcționalități

Permite gestionarea străzilor, adreselor și emiterea adeverințelor, certificatelor și dispozițiilor aferente numerelor poștale. Oferă un istoric al denumirilor străzilor și adreselor.

Permite evidența nomenclaturii stradale (străzi, numere poștale) și integrarea cu RENNS (ANCPI), conform Legii 7/1996 republicată, art. 5.

Permite alinierea evidenței existente în sistemele informatice la evidența oficială din modulul de nomenclatură stradală, rapoarte și situații comparative, certificate nomenclatură stadală.

Evidență CU, ACD, AB, AE, AO cu emiterea rapoartelor statistice, centralizatoare.

Emiterea rapoartelor periodice către ISC, CJ și INS precum și crearea unor rapoarte personalizate în funcție de necesitate.

Prin integrarea cu harta interactivă Avansis.HartaGIS este posibilă vizualizarea pe hartă a unor informații, respectiv alinierea nomenclaturii oficiale cu cea reală, din teritoriu.

Automatizează sarcinile uzuale.

Digitalizarea instituției dumneavoastră începe aici!