Avansis
Puterea informației integrate

Sistem informatic integrat pentru administraţia publică

Modulele sistemului informatic integrat Avansis sunt folosite de peste 6000 de utilizatori din 400 de instituții și gestionează 25% din obligațiile de plată ale contribuabililor la nivel național. 40% din orașe, 1/3 din municipii și 5 primării de sector din București folosesc module Avansis.

Avansis este un sistem informatic integrat pentru Administrația Publică Locală și Centrală care are în componență 24 module specializate.
Arhitectura flexibilă a sistemului permite implementarea oricăruia dintre module ca aplicație de sine stătătoare cu funcționalități complete, cât și implementarea în grupe de aplicații alese de beneficiar. Configurarea se poate realiza separat pentru fiecare dintre grupările de funcționalități: taxe și impozite, contabilitate, resurse umane, documente, registru agricol etc. Scalabilitatea sistemului permite adăugarea altor module componente care beneficiază de datele deja existente.

Proiectarea unui singur produs informatic care să răspundă necesităților atât personalului din departamentul financiar contabil, cât si a celor de la resurse umane sau a celor de la asistență socială nu este deloc ușoară, deoarece fiecare departament are propriile sisteme IT optimizate pentru nevoi specifice. Sistemul informatic integrat Avansis le combină pe toate acestea într-o  singură soluție. Softurile integrate presupun sincronizarea informațiilor din diferite module, ceea ce duce la formarea unei baze de date unice.
Modulele sistemului informatic integrat Avansis sunt următoarele:

Avansis.Online este o platformă software pentru declarații și eliberare de certificate online.

Avansis.Mobile este prima aplicație mobilă care gestionează relația dintre primărie și contribuabil.

Avansis.Mobile este prima aplicație mobilă care gestionează relația dintre primărie și contribuabil.

Oferă primăriei posibilitatea de a-şi prezenta instituţia și activităţile prin intermediul portalului web.

Programări web servicii publice.

ERP care permite gestionarea automată a datelor despre bugete, deschideri de credit, ALOP, contabilitate, mijloace fixe, gestiune, achiziții și plăți.

Face legătura între taxe, impozite și contabilitate. Rezolvă automat problema contabilității veniturilor, fără schimbarea aplicației existente.

Asigură acoperirea activităților de constatare, impunere, încasare, executare silită și control ale impozitelor și taxelor locale.

Modul pentru managementul veniturilor din contractele de chirii și de vânzare în rate ale locuințelor ANL.

Aplicație software care facilitează gestionarea diferitelor tipuri de contracte de chirii și concesiuni.

Soluție software pentru administrarea eficientă a locurilor de parcare rezidențiale și transformarea acestora în surse de venit.

Oferă facilități de registratură, urmărirea circulației documentelor și arhivă electronică, opțional permițând definirea de fluxuri prestabilite.

Permite transferul documentelor și al dosarelor în format electronic către și dinspre alte instituții care pot primi și transmite documente online.

Soft de Business Intelligence care îmbunătățește procesul decizional și oferă o viziune completă asupra instituției în timp real.

Sistemul informatic pentru activităţile Poliţiei Locale oferă suport informatic pentru planificarea operativă,  dispecerizarea formaţiunilor de ordine publică şi monitorizarea resurselor.

Soluție modernă dedicată managementului dosarelor de asistență socială. Asigură gestionarea completă a ajutoarelor și datelor despre o persoană și familia acesteia.

Gestionează relația cu asociațiile de proprietari: evidența blocurilor, asociațiilor înregistrate, posturilor relevante, avizier electronic, arhivă electronică de documente.

Software pentru managementul resurselor umane și al salarizării destinat companiilor private şi instituţiilor publice.

Gestionează activitatea specifică departamentului de urbanism, acoperind evidența CU, ACD, AB, PV, CAE, AO cu emiterea rapoartelor statistice, centralizatoare.

Permite vizualizarea într-o hartă inteligentă, accesibilă într-un browser web, a diverse date geospațiale – geografice legate de organizarea teritorială.

Unifică toate datele aferente spațiilor verzi într-o singură soluție oferind astfel o evidență corectă, structurată și organizată a spaţiilor verzi.

Vine în întâmpinarea nevoilor Administrațiilor Cimitirelor prin unificarea sistemului informatic.

Oferă funcționalități legate de gestionarea datelor cerute de registrul agricol, coroborându-le cu informațiile din alte sisteme.

Acoperă complet activitatea de management a patrimoniului oferind un mod de lucru eficient și suport decizional pentru manageri.

Avantaje și beneficii

Bază de date unică

Cu sistemul informatic integrat Avansis, instituțiile vor avea o bază de date unică care să asigure o derulare corectă și ușoară a operațiunilor de zi cu zi, astfel încât să livreze servicii de calitate, salvând timp și resurse.

Automatizări

Soluția permite automatizarea sarcinilor repetitive, emiterea rapidă a rapoartelor periodice precum și realizarea unor rapoarte customizate în funcție de nevoile beneficiarului.

Scalabilitate

Organizarea modulară permite implementarea în etape a oricărui modul ca aplicație de sine stătătoare cu funcționalități complete, dar și implementarea în grupe de aplicații alese de beneficiar.

Flexibilitate

Platforma Innoviews oferă posibilitatea agregării unor funcții sau interfețe din diferite module în vederea creării unei aplicații personalizate pentru un anumit mod de lucru.

Securitate

Soluția asistă proactiv în etapa de introducere de date rulând în mod automat verificări de consistență și coerență. Accesul în aplicație este securizat, drepturile de acces depinzând de atribuțiile utilizatorului.

Control superior

Organizare coerentă și disponibilitate instantanee a informatiei, indiferent de sursa intra/extra departamentală. Oferă viziune în timp real a situației și control superior al resurselor.

Funcționalități avansate în toate modulele Avansis

  • Implementarea sistemului informatic integrat Avansis va fi asigurată rapid de către specialiștii Integrisoft. Datele din sistemele anterioare sunt importate și verificate riguros pentru a putea beneficia de istoric.
  • Instruirea utilizatorilor se va face gradual în sesiuni demonstrative cu aplicații practice care au ca scop familiarizarea utilizatorului cu toate operațiunile. Ulterior instruirii, beneficiarul va avea la disoziție un manual de utilizare.
  • Suport tehnic – soluția Avansis este insoțită de servicii de asistență tehnică și suport extins.
  • Actualizări periodice ale sistemului informatic integrat Avansis în situații precum: modificări ale cadrului legislativ, actualizarea unor rapoarte predefinite sau formulare generate cu ajutorul aplicației, îmbunătățiri structurale și funcționale ale platformei.

Acces rapid, intuitiv și facil la informație de oriunde – Avansis oferă într-o interfață web intuitivă facilități de căutare folosind criterii multiple, sortare, prelucrare și alte modalități de afișare a datelor.

Arhivă electronică – facilități de lucru cu documente (înregistrare formă electronica, regăsire, vizualizare, căutare, etc.). De asemenea, la emiterea unor documente într-un anumit modul, acestea pot fi înregistrate automat și în registratură.

Informațiile se introduc / actualizează o singură dată și sunt disponibile instant pentru toate modulele și instituțiile conectate:

  • Nomenclatoare și tabele specifice fiecărei aplicații
  • Persoane, familii, venituri, dosare sociale
  • Informații de sistem, nomenclatoare comune
  • Istoric complet multi-client
  • GIS informații de localizare geografică

Hartă interactivă – transpune datele GIS existente în sistem într-un format vizual.

Avansis transformă datele în ecosisteme informatice inteligente.