Avansis.Broker, software pentru transferul
electronic al documentelor între instituții

Transmitere documente cu aplicare automată a sigiliului electronic

Avansis.Broker este o aplicație care permite transferul documentelor și al dosarelor în format electronic către și dinspre alte instituții care au mijloacele de a recepționa și transmite documente online.

Avansis.Broker facilitează selectarea, încărcarea și transmiterea documentelor către o instituție/persoană juridică prin web-service direct în sistemul informatic al acesteia, cu aplicarea automată a sigiliului electronic, precum și recepționarea documentelor emise de o instituție/persoană juridică cu verificarea automată a sigiliului electronic.
Operaţiunile vor putea fi efectuate asupra unui document emis (adresă, certificat fiscal, decizie de impunere, certificat de urbanism, poprire, adeverinţă, confirmare de primire amendă) sau asupra unui document sau set de documente stocat de instituție (act de proprietate asociat unui bun impozabil, declaraţie contribuabil etc.)
Modulul premium Avansis.Broker poate asigura următoarele funcţionalităţi de integrare cu alte module ale sistemului informatic integrat Avansis:

  • preluarea din back-office de nomenclatoare necesare pentru utilizarea aceloraşi coduri şi entităţi în gestionarea informaţiei: persoane, străzi, categorii de venit etc.
  • facilități de registratură şi management de documente
  • Avansis.Broker poate salva în modulul respectiv informaţii privind cererile venite de la alte instituţii în format electronic, alocând automat număr de înregistrare
  • preluarea cererilor semnate digital care urmează a fi trimise către alte instituţii
  • taxe și impozite
  • Avansis.Broker poate  recepţiona informaţiile privind documente emise (de exemplu: somaţii, titluri, decizii), debite, plăţi, executare silită, mijloace de transport și altele.
  • salvarea de date şi documente provenite de la alte instituţii: confirmări de primire, mijloace de transport.

Avantaje și beneficii Avansis.Broker

Rapiditate în transmiterea/recepționarea documentelor, productivitate sporită și siguranță. Automatizările reduc efortul operațional și riscul asociat erorilor umane.

Prin verificarea automată a sigiliului electronic se atestă că documentele nu sunt falsificae/modificate.

Îmbunătățirea imaginii instituției în ceea ce privește serviciile oferite, viteza de răspuns, modul de lucru intern, tehnologiile folosite. Beneficiați de o arhitectură modernă, flexibilă și scalabilă.

Funcționalități Avansis.Broker

Selectarea, încărcarea și transmiterea documentelor către o instituție/persoană juridică prin web-service direct în sistemul informatic al acesteia, cu aplicarea automată a sigiliului electronic.

Recepționarea documentelor emise de o instituție/persoană juridică prin web-service direct în sistem, cu verificarea automată a sigiliului electronic.

Transmiterea automată de informaţii structurate (debite şi amenzi la schimbările de domiciliu, de exemplu) către/dinspre alte instituţii care au capacitatea de a recepţiona/transmite informaţii structurate online.

Întâmpinați dificultăți la încărcarea și transmiterea documentelor?