Termeni și condiții generale
pentru utilizarea aplicației VentaScan

1. Pe scurt, despre VentaScan. Acceptarea Termenilor și Condiții Generale. Definiții.

VentaScan este un pachet compatibil pentru sistemul integrat existent (aplicatii software + servicii conexe) care permite gestionarea activelor fixe și a obiectelor de inventar prin coduri de bare și inventarierea faptică a acestora cu ajutorul terminalelor mobile (telefon, tableta s.a).

VentaScan aduce o serie de facilități prin intermediul cărora veți avea posibilitatea de a beneficia de serviciile unei inventarieri facile cu ajutorul dispozitivelor mobile, avand ca principal scop reducerea costurilor, erorilor si facilitarea operatiunilor de inventariere si management ale activelor fixe si ale obiectelor de inventar.

Sistemul informatic ce face posibilă funcționarea VentaScan este furnizat de către INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL, cu sediul în București, sectorul 3, Aleea IANCA, Nr. 2, Bloc V18, Scara A, Etaj 2, Ap. 12, tel. 0212508750, fax 0212508752, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10564/1999, având cod unic de înregistrare 12448483 („Integrisoft”).

Orice operațiuni precum descărcarea, instalarea și accesarea Aplicației, utilizarea Serviciilor și interacționarea în orice fel cu Aplicația sunt guvernate prin intermediul acestor Termeni și Condiții Generale ( „Condițiile Generale”) și reprezintă un contract, legal încheiat între utilizator, pe de o parte, și Integrisoft și Instituțiile publice partenere, pe de altă parte. Înainte de a utiliza VentaScan este necesar să citiți integral aceste Condiții Generale precum și Politica de Confidențialitate pentru a putea decide dacă le acceptați. Prin acceptarea acestor Condiții Generale, sunteți de acord să fiți obligați în conformitate cu prevederile conținute de acestea.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile Condiții Generale sau ale Politicii de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați Aplicația sau Serviciile și, în cazul în care ați instalat deja Aplicația să procedați la dezinstalarea ei.

Condiții suplimentare se pot aplica anumitor servicii suplimentare, urmând a vă fi comunicate în legătură cu serviciile în cauză. Condițiile suplimentare completează aceste Condiții Generale și sunt considerate parte integrantă a acestora.

Pentru o parcurgere cât mai ușoară a prezentelor Condiții Generale, găsiți în cele ce urmează definiții ale noțiunilor/prescurtărilor utilizate:

VentaScan/Aplicația: pachet compatibil pentru sistemul integrat existent (aplicații software + servicii conexe) care permite gestionarea activelor fixe si obiectelor de inventar prin coduri de bare si inventarierea faptica a acestora cu ajutorul terminalelor mobile (telefon, tableta s.a).
Servicii: actualizarea automata a inventarului scriptic pe baza inventarului faptic constituit prin scanarea codurilor de bare generate din aplicația Avancont.
Utilizatori înregistrați: persoane care au împlinit vârsta de 18 ani și care au capacitatea deplină de a utiliza Serviciile online disponibile prin intermediul Aplicației, prin activarea unui cont de utilizator în Aplicație.
Portal: interfață integrată cu aplicația Avancont prin care se poate actualiza statusul unui activ fix sau obiect de inventar in urma scanării acestuia.
Dezactivarea contului de utilizator: măsura temporară care implică blocarea datelor de conectare și imposibilitatea accesării contului de utilizator.
Ștergerea contului de utilizator: Măsura definitivă care implică ștergerea datelor de conectare și a contului de utilizator.

2. Descărcarea și instalarea VentaScan

Aplicația a fost concepută pentru a rula pe dispozitive mobile inteligente (telefon, tabletă), care au sistemul de operare Android. În măsura în care dețineți un astfel de dispozitiv și conexiune la internet, puteți descărcare și instala VentaScan în mod gratuit din magazinul dedicat: Google Play Store.

Aplicația este compatibilă cu versiunile Android mai mari de versiunea 6.0 și iOS mai mari de versiunea 8.0. Recomandăm actualizarea constată a sistemului de operare a dispozitivului dumneavoastră mobil conform recomandărilor producătorului în vederea funcționării optime a Aplicației.

Integrisoft își rezervă dreptul de a îmbunătăți și dezvolta permanent Aplicația și funcționalitățile acesteia, generând astfel actualizări/versiuni ulterioare ale Aplicației. În funcție de setările dispozitivului dumneavoastră sau de opțiunile dumneavoastră, orice actualizări/versiuni ulterioare ale Aplicației se vor instala în mod automat sau cu autorizare prealabilă pe dispozitivul dumneavoastră.

3. Înregistrarea Utilizatorilor. Modalitățile de înregistrare și activare a contului de utilizator

Pentru a putea beneficia de serviciile disponibile prin intermediul VentaScan este necesar să aveti instalata aplicatia pe dispozitivul mobil, urmând ca furnizorul sa activeze contul de utilizator.

Datele de conectare și securitatea acestora
După prima logare în cont cu parola temporară, va fi necesar să configurați o parolă nouă pentru contul dumneavoastră de utilizator. Recomandăm setarea unei parole cu un grad ridicat de siguranță, care să includă cifre, litere mici, litere mari și, de preferat, simboluri.

Sunteți de acord și înțelegeți că sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de conectare asociate contului dumneavoastră de utilizator și pentru luarea tuturor măsurilor rezonabile pentru a păstra secrete aceste date. Pentru limitarea unor potențiale prejudicii, vă recomandăm să nu înstrăinați/împrumutați dispozitivele mobile, să nu divulgați parolele sau metodele de deblocare a dispozitivului și nici să nu divulgați datele de conectare unor terțe persoane. În măsura în care contul a fost înregistrat și activat pentru un utilizator persoană juridică, dezvăluiți datele de conectare doar acelor persoane/angajați care au atribuții în legătură cu Serviciile (spre exemplu contabilul societății) și care și-au asumat în scris păstrarea confidențialității acestor date.

În cazul în care sesizați însușirea ilegală sau utilizarea neautorizată a datelor dumneavoastră de conectare și a contului dumneavoastră de utilizator, precum și în cazul în care ați pierdut sau v-au fost sustrase dispozitivul(ele) mobile pe care ați instalat și utilizat Aplicația, vă obligați sa notificați Instituția(ile) partenere cu urgență, astfel încât echipa noastră să procedeze la dezactivarea contului de utilizator.

Dezactivarea și ștergerea contului de utilizator
În cazurile în care suspectăm, avem indicii concrete sau suntem informați de către dumneavoastră sau de către Instituțiile partenere că securitatea datelor de conectare a fost compromisă sau că anumite utilizări ale contului de utilizator sunt neautorizate sau frauduloase, Integrisoft poate: (i) dezactiva temporar contul de utilizator, până la clarificarea sau rezolvarea situației sau (ii) dezactiva definitiv contul de utilizator.

Integrisoft va reactiva contul de utilizator în cel mai scurt timp posibil după eliminarea suspiciunilor/motivelor care au determinat măsura dezactivării contului.

În cazurile în care securitatea contului dumneavoastră de utilizator a fost compromisă într-un mod iremediabil sau există indicii că utilizați Aplicația sau Serviciile într-un mod care contravine prezentelor Condiții Generale, Integrisoft, din proprie inițiativă sau la solicitarea Instituției(ilor) partenere, precum și Instituția(iile) parteneră(ere) au dreptul de a proceda la ștergerea contului dumneavoastră de utilizator.

Echipa Integrisoft/ Instituția(iile) parteneră(ere) vă vor anunța în prealabil sau într-un termen rezonabil după dezactivarea sau ștergerea contului de utilizator, specificând motivele care au justificat aceste măsuri, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar putea compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar aduce atingere unor dispoziții legale.

4. Obligațiile și garanțiile Utilizatorilor

În vederea utilizării Aplicației/Serviciilor și a înregistrării și activării unui cont de utilizator și pe toată durata acestei utilizări,
(i) Vă obligați să descărcați și instalați Aplicația doar din magazinele dedicate și nu din surse neoficiale, care ar putea compromite securitatea Aplicației;
(ii) Vă obligați și garantați că toate informațiile, datele personale și documentele pe care ni le furnizați sunt conforme cu originalul, corecte, exacte, actuale și complete;
(iii) Vă angajați să nu faceți uz de o identitate falsă sau să vă atribuiți o identitate care nu vă aparține în vederea înregistrării și activării conturilor de utilizator și a utilizării Serviciilor. În măsura în care există dubii cu privire la identitatea dumneavoastră, vă obligați să participați la măsurile de identificare suplimentară propuse de Integrisoft și/sau Instituțiile publice partenere;
(iv) Vă angajați să ne informați imediat în scris despre modificările sau actualizările adresei dumneavoastră de e-mail și a telefonului, dacă este cazul;
(v) Vă obligați să utilizați Aplicația/Serviciile în mod responsabil, doar în conformitate cu prezentele Condiții Generale și legislația aplicabilă și doar pentru scopuri legitime, cu respectarea drepturilor celorlalți Utilizatori;
(vi) Vă obligați să păstrați confidențialitatea datelor de conectare și a altor date utilizate în legătură cu Aplicația/Serviciile;
(vii) Vă angajați să nu acționați în niciun fel care să aducă atingere drepturilor Integrisoft asupra Aplicației, drepturilor celorlalți Utilizatori sau care să fie dăunător din punct de vedere tehnic (incluzând, fără limitări, utilizarea de viruși, bombe informatice, troieni, sau orice alt software dăunător);
(viii) Vă obligați să nu testați sau monitorizați vulnerabilitățile Aplicației;
(ix) Vă obligați să nu utilizați conținutul Aplicației pentru a revinde sau redistribui Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației;
(x) Vă obligați să notificați Integrisoft și Instituția publică parteneră cu privire la care ați solicitat înregistrarea și activarea contului de utilizator referitor la orice utilizare neautorizata a contului dumneavoastră de utilizator sau suspiciune de un astfel de comportament, precum și referitor la orice încălcare a securității contului dumneavoastră de utilizator sau suspiciune în acest sens;
(xi) Vă angajați să dezinstalați Aplicația înainte de înstrăinarea dispozitivului mobil  către terțe persoane.

Vom coopera pe deplin cu orice organ judiciar abilitat și competent pentru identificarea identității și/sau localizarea oricărei persoane care acționează într-un mod ce contravine clauzelor de mai sus.

5. Protecția datelor personale

S.C. Integrisoft Solutions S.R.L. nu intervine, nu stochează, nu colectează niciun fel de informație cu privire la identitatea utilizatorilor aplicației sau orice alta informație care face referire la utilizatorii VentaScan.

6. Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Prezentările, textele, elementele grafice precum și orice alte lucrări integrate în conținutul Aplicației aparțin Integrisoft și/sau Instituțiilor publice partenere.
Cu excepția utilizărilor permise prin legea drepturilor de autor (spre exemplu, utilizare privată), orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a conținutului Aplicației, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, în scopuri publicitare și/sau comerciale, fără a se fi obținut în prealabil acordul Integrisoft și/sau Instituțiilor publice partenere este strict interzisă.

Orice mărci și drepturi de proprietate intelectuală aferente Aplicației aparțin sau au fost licențiate către Integrisoft și/sau Instituțiile publice colaboratoare. Nu aveți dreptul să reproduceți, imitați, utilizați sau să aplicați aceste mărci/drepturile de proprietate intelectuală fără acordul prealabil al Integrisoft și/sau al Instituțiilor publice colaboratoare.

Sub rezerva respectării acestor Condiții Generale și a tuturor obligațiilor de Utilizator, Integrisoft vă acordă o licență limitată, neexclusivă, revocabilă și netransmisibilă pentru:
(i) Instalarea și accesarea Aplicația de pe dispozitivul(ele) dumneavoastră personal(e) numai în scopul utilizării Serviciilor și
(ii) Accesarea conținuturilor, informațiilor și materialelor aferente Aplicației care vă sunt puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor și pentru utilizarea acestora, exclusiv pentru uz personal și non-comercial.

Această licență se aplică tuturor actualizărilor noilor versiuni ale aplicației. Integrisoft și Instituțiile publice partenere își rezervă dreptul de a schimba orice informație din Aplicație, inclusiv, fără a se limita la revizuirea și/sau ștergerea funcțiilor sau a altor informații fără notificare prealabilă.

Nu aveți dreptul să modificați, adaptați, reproduceți, distribuiți, sub-licențiați, să creați lucrări derivate pornind de la codul sursă al Aplicației, să decompilați sau schimbați codul sursă al Aplicației sau să o utilizați în orice alt mod contrar celor de mai sus.
Ne rezervăm dreptul de a demara orice acțiuni legale adecvate pentru a determina încetarea oricărei utilizări ilegale sau neautorizate a Aplicației sau a conținutului său.
Nu revendicăm proprietatea conținutului sau a documentelor pe care ni le furnizați, le încărcați, sau transmiteți prin intermediul Aplicației. Recunoașteți că, pentru a asigura furnizarea Serviciile și/sau pentru a verifica respectarea acestor Condiții Generale și a altor obligații legale, Instituțiile partenere și/sau Integrisoft au dreptul să acceseze și să utilizeze documentele/conținutul transmis. Integrisoft și Instituțiile partenere vor gestiona conținutul și documentele încărcate în regim de strictă confidențialitate, cu excepția cazului în care informațiile transmise sunt de natură publică. Prelucrarea datelor personale din conținutul/documentele transmise se va realiza în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

7. Disponibilitatea Aplicației și a Serviciilor. Declinarea răspunderii

Depunem toate eforturile pentru a asigura disponibilitatea Aplicației 24 de ore pe zi, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, pentru motive justificate precum eroare a sistemului informatic, de lucrări de întreținere sau de reparații sau din cauze asupra cărora Integrisoft nu deține controlul (forță majoră sau caz fortuit), accesul în Aplicație poate fi suspendat temporar și fără notificare prealabilă. Integrisoft și Instituțiile publice colaboratoare nu vor fi responsabile daca Aplicația sau un anumit Serviciu nu este disponibil total sau parțial la un anumit moment sau pentru o anumită perioadă de timp. Nu avem obligația să oferim o anumită funcționalitate sau un anumit Serviciu prin intermediul VentaScan. Ne rezervăm dreptul de a retrage VentaScan din magazinele online dedicate sau de a nu mai furniza Aplicația pentru un anumit sistem de operare, caz în care vă vom informa în prealabil, cu respectarea unui termen rezonabil.

Conținutul Aplicației și Serviciile sunt oferite „ca atare”, necondiționat, fără garanții de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv cu privire la calități/caracteristici, adecvarea pentru anumite scopuri, disponibilitate, fiabilitate sau acuratețe.
Astfel, deși Integrisoft și Instituțiile publice partenere depun eforturi pentru ca informațiile și Serviciile disponibile prin intermediul Aplicației să fie furnizate în mod corect, Integrisoft și Instituțiile publice partenere nu pot garanta că nu vor exista erori sau omisiuni.
Integrisoft a implementat măsuri adecvate pentru a asigura siguranța digitală a Aplicației și sistemului informatic, însă nu poate garanta ca Aplicația nu se va confrunta cu pierderi sau vicieri cauzate de atacuri informatice, viruși, interferente, piratare sau alte probleme de securitate.

Integrisoft și Instituțiile publice colaboratoare nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sau Servicii nu sunt furnizate pentru o perioadă de timp, sunt furnizate cu întârziere sau la performanțe reduse, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din motive tehnice sau orice alte motive independente de voința Integrisoft și a Instituțiile publice partenere sau dincolo de controlul acestora.

Integrisoft și Instituțiile publice colaboratoare nu vor fi ținute responsabile pentru orice prejudicii directe sau indirecte (precum pierderi de acces, de date, de profituri sau de beneficii) suferite de către dumneavoastră sau terțe persoane și cauzate de indisponibilități/calitate necorespunzătoare/defecțiuni tehnice/întârzieri/erori, inclusiv de conținut/atacuri informatice asupra/în legătură cu Serviciile/Aplicația. De asemenea, sunteți de acord că Integrisoft și Instituțiile publice colaboratoare nu pot fi răspunzătoare pentru prejudiciile directe sau indirecte pe care le-ați suferit: (i) din cauza nerespectării prezentelor Condiții Generale, (ii) din cauza utilizării necorespunzătoare a Aplicației/Serviciilor, (iii) atunci când alte aplicații sau software-uri instalate pe dispozitivul dumneavoastră mobil interacționează cu Aplicația într-un mod defectuos sau nu sunt compatibile cu Aplicația, (iv) atunci când Integrisoft sau Instituțiile publice partenere sunt obligate să aplice anumite prevederi legale în furnizarea Serviciilor, precum regulile privind ordinea stingerii obligațiilor fiscale sau (v) atunci când dispozitivul dumneavoastră mobil a fost pierdut, furat sau a făcut obiectul unui atac informatic și terțe persoane au putut așadar accesa datele/informații dumneavoastră sau utiliza Serviciile în numele dumneavoastră.

8. Încetarea utilizării VentaScan

Următoarele cazuri atrag încetarea utilizării VentaScan:
➢ dezinstalarea VentaScan de pe dispozitivul mobil, la inițiativa dumneavoastră, reprezentând drept de retragere din contract, pe care îl puteți exercita oricând;
➢ ștergerea contului de utilizator, la inițiativa Integrisoft sau a Instituțiilor publice partenere conform celor prezentate în secțiunea 3 de mai sus;
➢ în ipoteza în care Instituția publică parteneră care a înregistrat contul dumneavoastră de utilizator renunță la colaborarea cu Integrisoft, ca furnizor al Aplicației;
➢ în ipoteza în care alegem să retragem VentaScan din magazinele online dedicate sau să nu mai furnizăm Aplicația pentru un anumit sistem de operare.

9. Asistență și sesizări. Date de contact

Pentru orice aspecte/petiții/sesizări legate de utilizarea Serviciilor disponibile în VentaScan, avem rugăm să contactați Instituția(iile) parteneră(e). Instituția(iile) parteneră(e)va/vor depune toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră într-un mod prompt.
Aspectele care țin de funcționarea tehnică a Aplicației (precum erori, crash-uri) pe dispozitivul dumneavoastră pot fi semnalate echipei Integrisoft la adresa de e-mail avancont@integrisoft.ro

Solicitările privind datele personale vor fi soluționate conform Politicii de Confidențialitate.

10. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentele Condiții Generale sunt guvernate de şi vor fi interpretate în conformitate cu legea română.
În cazul apariției unei neînțelegeri sau a unui conflict în legătură cu utilizarea VentaScan sau cu aplicarea și respectarea prezentelor Condiții Generale, vom depune toate eforturile pentru a soluționarea cu bună-credință a disputei pe cale amiabilă.
În măsura în care soluționarea amiabilă nu a fost posibilă, orice eventuale dispute între Instituțiile partenere și utilizatorii VentaScan vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente de pe teritoriul României.

Eventualele dispute dintre Integrisoft și utilizatorii VentaScan vor fi soluționate, în cazul eșecului negocierilor pe cale amiabilă:

  • prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Ilfov din București de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Județului Ilfov în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți, Hotărârea arbitrală pronunțată va fi definitivă, obligatorie și executorie.
    sau
  • de către instanțele competente din municipiul București, cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare atribuie o competență exclusiva altei instanțe din România.
    la alegerea părții reclamante.

11. Prevederi finale

Prezentele Condiții Generale intră în vigoare începând cu data de 10 iunie 2020.
Integrisoft își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Condiții Generale în mod unilateral, modificările urmând să producă efecte doar pentru viitor. În acest caz, Integrisoft va notifica în prealabil Utilizatorii și le va comunica Condițiile Generale revizuite prin intermediul Aplicației și/sau prin e-mail, la adresa utilizată pentru înregistrarea și activarea contului de utilizator.

Dacă nu veți fi de acord cu Condițiile Generale revizuite, puteți dezinstala oricând Aplicația cu efect imediat.
În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor Condiții Generale vor fi declarate nule, ilegale sau inaplicabile ca urmare a unei prevederi legale sau a unei hotărâri judecătorești sau a altei autorități competente, acest fapt nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte juridice.