Termeni și condiții generale pentru
utilizarea aplicației Avansis Mobile lnstituții

Pe scurt, despre Avansis Mobile. Acceptarea termenilor și condițiilor generale. Definiții.

Având în vedere dorința de digitalizare a instituțiilor publice, echipa lntegrisoft a dezvoltat aplicația Avansis Mobile (,,Aplicația” sau ,,Avansis Mobile” sau ,,Avansis Mobile lnstituții” sau ,,Avansis Mobile i„) cu scopul de a oferi personalului din instituțiile de stat posibilitatea de a îndeplini obligațiile într-un mod simplu, rapid, transparent și cât mai sigur.

Sistemul informatic ce face posibilă funcționarea Avansis Mobile este furnizat de către INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL, cu sediul în București, Soș. Pantelimon nr. 6 – 8, Sector 2, România tel. 0212508750, fax 0212508752, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10564/1999, având cod unic de înregistrare 12448483 (,,lntegrisoft”).

Serviciile disponibile prin intermediul Aplicației sunt furnizate de către instituțiile publice partenere.

Orice operațiuni precum descărcarea, instalarea și accesarea Aplicației, utilizarea serviciilor și interacționarea în orice fel cu Aplicația sunt guvernate prin intermediul acestor termeni și condiții generale ( ,,Condițiile Generate”) și reprezintă un contract legal încheiat între utilizator, pe de o parte, și lntegrisoft și instituțiile publice partenere, pe de altă parte. Înainte de a utiliza Avansis Mobile este necesar să citiți integral aceste condiții generale pentru a putea decide dacă le acceptați. Prin acceptarea acestor condiții generale sunteți de acord să fiți obligați în conformitate cu prevederile conținute de acestea.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile Condiții Generale sau ale Politicii de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați Aplicația sau Serviciile și, în cazul în care ați instalat deja Aplicația, să procedați la dezinstalarea ei.

Condiții suplimentare se pot aplica anumitor servicii suplimentare, urmând a vă fi comunicate în legătură cu serviciile în cauză. Condițiile suplimentare completează aceste Condiții Generale si sunt considerate parte integrantă a acestora.

Pentru o parcurgere cât mai usoară a prezentelor Condiții Generale, găsiți în cele ce urmează definiții ale noțiunilor/prescurtărilor utilizate:

Avansis Mobile/Aplicația: program informatic conceput pentru a rula pe un dispozitiv mobil (telefon, o tabletă) cu scopul de a asigura accesul utilizatorilor la o serie de servicii publice online furnizate de către instituțiile publice partenere.
Primării/instituții publice partenere: instituțiile publice de interes local/național semnatare ale protocolului de cooperare pentru furnizarea de servicii electronice cetățenilor.
Servicii: servicii publice de interes local furnizate de către instituțiile partenere online, prin intermediul Aplicației, conform disponibilității.
Utilizatori: orice persoane care descarcă dispozitivul mobil propriu Aplicația.
Utilizatori înregistrați: persoane care au împlinit vârsta de 18 ani și care au capacitatea deplină de a utiliza Serviciile online disponibile prin intermediul Aplicației, prin activarea unui cont de utilizator în Aplicație.
Dezactivarea contului de utilizator: măsura temporară care implică blocarea datelor de conectare și imposibilitatea accesării contului de utilizator.
Ștergerea contului de utilizator: măsura definitivă care implică ștergerea datelor de conectare și a contului de utilizator.

Descărcarea și instalarea Avansis Mobile

Aplicația a fost concepută pentru a rula pe dispozitive mobile inteligente (telefon, tabletă), având sisteme de operare Android sau iOS. In măsură în care dețineți un astfel de dispozitiv și conexiune la internet, puteți descărca și instala Avansis Mobile în mod gratuit din magazinele dedicate: Google Play Store – pentru Android, respectiv App Store pentru iOS.
Aplicația este compatibilă cu versiunile Android 6.0 + și iOS 8.0 +. In vederea funcționarii optime a Aplicației, recomandăm actualizarea constantă a sistemului de operare al dispozitivului dumneavoastră mobil, conform recomandărilor producătorului.
lntegrisoft își rezervă dreptul de a îmbunătăți și dezvoltă permanent Aplicația și funcționalitățile acesteia, generând astfel actualizări/versiuni ulterioare ale Aplicației. În funcție de setările dispozitivului sau de opțiunile dumneavoastră, orice actualizări/versiuni ulterioare ale Aplicației se vor instala în mod automat sau cu autorizare prealabilă pe dispozitivul dumneavoastră.

Înregistrarea și activarea contului de utilizator

Conturile de utilizare sunt create de lntegrisoft Solutions.

Dezactivarea și ștergerea contului de utilizator

În cazurile în care suspectăm, avem indicii concrete sau suntem informați de către dumneavoastră sau de către lnstituțiile partenere că securitatea datelor de conectare a fost compromisă sau că anumite utilizări ale contului de utilizator sunt neautorizate sau frauduloase, lntegrisoft poate: (i) dezactiva temporar contul de utilizator, până la clarificarea sau rezolvarea situației sau poate (ii) dezactiva definitiv contul de utilizator.

lntegrisoft va reactiva contul de utilizator în cel mai scurt timp posibil după eliminarea suspiciunilor/motivelor care au determinat măsură dezactivarii contului.

În cazurile în care securitatea contului dumneavoastră de utilizator a fost compromisă într-un mod iremediabil sau există indicii că utilizați Aplicația sau Serviciile într-un mod care contravine prezențelor Condiții Generale, lntegrisoft, din proprie inițiativă sau la solicitarea lnstituției(ilor) partenere, precum și lnstituția(iile) parteneră(ere) au dreptul de a proceda la ștergerea contului dumneavoastră de utilizator.
Echipa lntegrisoft/ lnstituția(iile) partenera(ere) vă vor anunța în prealabil sau într-un termen rezonabil după dezactivarea sau ștergerea contului de utilizator, specificând motivele care au justificat aceste măsuri, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații ar putea compromite măsurile rezonabile de securitate sau ar aduce atingere unor dispoziții legale.

Obligațiile și garanțiile utilizatorilor

În vederea utilizării Aplicației/Serviciilor și a înregistrării și activării unui cont de utilizator și pe toată durata acestei utilizări:

(i) Vă obligați să descărcați și să instalați Aplicația doar din magazinele dedicate și nu din surse neoficiale care ar putea compromite securitatea Aplicației;

(îi) Vă obligați și garantați că toate informațiile, datele personale și documentele pe care ni le furnizați sunt conforme cu originalul, corecte, exacte, actuale și complete;

(iii) Vă angajați să nu faceți uz de o identitate faIsă sau să vă atribuiți o identitate care nu vă aparține în vederea înregistrării și activării conturilor de utilizator și a utilizării Serviciilor. În măsură în care există dubii cu privire la identitatea dumneavoastră, vă obligați să participați la măsurile de identificare suplimentară propuse de lntegrisoft sau lnstitutiile publice partenere;

(iv) Vă angajați să ne informați imediat în scris despre modificările sau actualizările adresei dumneavoastră de e-mail/a telefonului, dacă este cazul;

(v) Vă obligați să utilizați Aplicația/Serviciile în mod responsabil, doar în conformitate cu prezentele Condiții Generale și legislația aplicabilă, doar pentru scopuri legitime, cu respectarea drepturilor celorlalți Utilizatori;

(vi) Vă obligați să păstrați confidențialitatea datelor de conectare și a altor date utilizate în legătură cu Aplicația/Serviciile (spre exemplu datele cardului bancar);

(vii) Vă angajați să nu acționați în niciun fel care să aducă atingere drepturilor lntegrisoft asupra Aplicației, drepturilor celorlalți Utilizatori sau care să fie dăunător din punct de vedere tehnic (incluzând, fără limitări, utilizarea de viruși, bombe informatice, troieni, sau orice alt software dăunător);

(viii) Vă obligați să nu testați sau monitorizați vulnerabilitățile Aplicației;

(ix) Vă obligați să nu utilizați conținutul Aplicației pentru a revinde sau redistribui Serviciile furnizate prin intermediul Aplicației;

(x) Vă obligați să notificați lntegrisoft și lnstitutia publică parteneră la care ați solicitat înregistrarea și activarea contului de utilizator referitor la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau suspiciune de un astfel de comportament, precum și referitor la orice încălcare a securității contului dumneavoastră de utilizator sau suspiciune în acest sens;

(xi) Vă angajați să dezinstalați Aplicația de pe dizpozitivul mobil înainte de înstrăinarea dispozitivului mobil către terțe persoane.

Vom coopera pe deplin cu orice organ judiciar abilitat și competent pentru identificarea identității și/sau localizarea oricărei persoane care acționează într-un mod ce contravine clauzelor de mai sus.

Protecția datelor personale

S.C. lntegrisoft Solutions S.R.L. nu intervine, nu stochează, nu colectează niciun fel de informație cu privire la identitatea utilizatorilor aplicației sau orice altă informație care face referire la utilizatorii Avansis Mobile.

Drepturi de autor și proprietate intelectuală

Prezentările, textele, elementele grafice precum și orice alte lucrări integrate în conținutul Aplicației aparțin lntegrisoft.

Cu excepția utilizărilor permise prin legea drepturilor de autor (spre exemplu, utilizare privată), orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a conținutului Aplicației, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, în scopuri publicitare și/sau comerciale, fără a se fi obținut în prealabil acordul lntegrisoft și/sau al lnstitutiilor publice partenere este strict interzisă.

Orice mărci și drepturi de proprietate intelectuală aferente Aplicației aparțin sau au fost licențiate către lntegrisoft și/sau lnstitutiile publice colaboratoare. Nu aveți dreptul să reproduceti, imitați, utilizați sau să aplicați aceste mărci/drepturile de proprietate intelectuală fără acordul prealabil al lntegrisoft și/sau al lnstitutiilor publice colaboratoare.

Sub rezerva respectării acestor Condiții Generale și a tuturor obligațiilor de Utilizator, lntegrisoft va acordă o licență limitată, neexclusiva, revocabilă și netransmisibilă pentru:

  • lnstalarea și accesarea Aplicatiei de pe dispozitivul(ele) dumneavoastră personal(e) numai în scopul utilizarii Serviciilor și
  • Accesarea continuturilor, informatiilor și materialelor aferente Aplicatiei care vă sunt puse la dispozitie prin intermediul Serviciilor și pentru utilizarea acestora, exclusiv pentru uz personal și non-comercial.

Această licență se aplică tuturor actualizărilor noilor versiuni ale aplicației. lntegrisoft și lnstitutiile publice partenere iși rezervă dreptul de a schimba orice informație din Aplicație, inclusiv, fără a se limita la revizuirea și/sau ștergerea funcțiilor sau a altor informații fără notificare prealabilă.

Nu aveți dreptul să modificați, adaptați, reproduceti, distribuiți, sub-licențiați, să creați lucrări derivate pornind de la codul sursă al Aplicației, să decompilați sau schimbați codul sursă al Aplicației sau să o utilizați în orice alt mod contrar celor de mai sus.

Ne rezervăm dreptul de a demara orice acțiuni legale adecvate pentru a determina încetarea oricărei utilizări ilegale sau neautorizate a Aplicației sau a conținutului acesteia.

Nu revendicăm proprietatea conținutului sau a documentelor pe care ni le furnizați, le încărcați sau transmiteți prin intermediul Aplicației. Recunoașteți că, pentru a asigura furnizarea Serviciilor și/sau pentru a verifica respectarea acestor Condiții Generale și a altor obligații legale, lnstitutiile partenere și/sau lntegrisoft au dreptul să acceseze și să utilizeze documentele/conținutul transmis. lntegrisoft și lnstitutiile partenere vor gestiona conținutul și documentele încărcate în regim de strictă confidențialitate, cu excepția cazului în care informațiile transmise sunt de natură publică. Prelucrarea datelor personale din conținutul/documentele transmise se va realiza în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate.

Încetarea utilizării Avansis Mobile

Următoarele cazuri atrag încetarea utilizării Avansis Mobile:

  • dezinstalarea Avansis Mobile de pe dispozitivul mobil, la inițiativa dumneavoastră, reprezentând drept de retragere din contract, pe care îl puteți exercita oricând;
  • ștergerea contului de utilizator, la inițiativa lntegrisoft sau a lnstitutiilor publice partenere, conform celor prezentate în secțiunea 3 de mai sus;
  • în ipoteza în care lnstitutia publică parteneră care a înregistrat contul dumneavoastră de utilizator renuntă la colaborarea cu lntegrisoft, ca furnizor al Aplicației;
  • în ipoteza în care alegem să retragem Avansis Mobile din magazinele online dedicate sau să nu mai furnizăm Aplicația pentru un anumit sistem de operare.

Asistență și sesizări. Date de contact

Pentru orice aspecte/petiții/sesizări legate de utilizarea Serviciilor disponibile în Avansis Mobile, vă rugăm să contactați lnstituția(iile) partenera(e). lnstituția(iile) partenera(e) va/vor depune toate eforturile pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră într-un mod prompt.

Aspectele care țin de funcționarea tehnică a Aplicației (precum erori, crash-uri) pe dispozitivul dumneavoastră pot fi semnalate echipei lntegrisoft la adresa de e-mail suport@avansismobile.ro

Solicitările privind datele personale vor fi soluționate conform Politicii de Confidențialitate.

Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prezentele Condiții Generale sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legea din România.  În cazul apariției unei neînțelegeri sau a unui conflict în legătură cu utilizarea Avansis Mobile sau cu aplicarea și respectarea prezentelor Condiții Generale, vom depune toate eforturile pentru soluționarea cu bună-credință a disputei pe cale amiabilă.
În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, orice eventuale dispute între lnstituțiile partenere și utilizatorii Avansis Mobile vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente de pe teritoriul României.
Eventualele dispute dintre lntegrisoft și utilizatorii Avansis Mobile vor fi soluționate, în cazul eșecului negocierilor pe cale amiabilă:

  • prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial llfov de pe lângă Camera de Comerț și lndustrie a Județului llfov, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți, Hotărârea arbitrală pronunțată va fi definitivă, obligatorie și executorie.

sau

  • de către instanțele competente din municipiul București, cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare atribuie o competență exclusivă altei instanțe din România.
    la alegerea părții reclamante

Prevederi finale

Prezentele Condiții Generale intră în vigoare începând cu data de 25 martie 2021.

lntegrisoft își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste Condiții Generale în mod unilateral, modificările urmând să producă efecte doar pentru viitor. În acest caz, lntegrisoft va notifica în prealabil Utilizatorii și le va comunica Condițiile Generale revizuite prin intermediul Aplicației și/sau prin e-mail, la adresa utilizată pentru înregistrarea și activarea contului de utilizator.

Dacă nu veți fi de acord cu Condițiile Generale revizuite, puteți dezinstala oricând Aplicația cu efect imediat.

În cazul în care oricare dintre prevederile prezentelor Condiții Generale vor fi declarate nule, ilegale sau inaplicabile ca urmare a unei prevederi legale sau a unei hotărâri judecătorești sau a altei autorități competențe, acest fapt nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte juridice.