Șoseaua Pantelimon 6-8, Sector 2, București
office@integrisoft.ro
+40-21-250.87.50

avansis.bdu.harta interactiva gis

Integrisoft > Services > BDU > avansis.bdu.harta interactiva gis

avansis.bdu.harta interactiva gis

Produsul Harta Inteligenta este un produs din categoria de produse web GIS, care permite vizualizarea intr-o “harta inteligenta”, accesibila intr-un browser web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome), a diverse date geospatiale/geografice legate de organizarea teritoriala, care pot proveni din diferite surse (cadastru, urbanism si amenajarea teritoriului, patrimoniu etc.) precum limitele administrative, drumurile/strazile, terenurile, cladirile, pozitionarea numerelor administrative, retelele de utilitati, apele (canale de irigatii, rauri, lacuri), parcurile si arborii, indicatoarele rutiere etc.

Practic orice element care are localizare geografica/exista in teren si pentru care se pot obtine coordonate poate fi reprezentat intr-o astfel de harta, cu conditia sa existe datele legate de localizare (coordonate), date care pot proveni din masuratori topografice (GPS, statie totala), masuratori LIDAR sau din vectorizari (pentru a intelege termenii, va rog sa consultati dictionarul din cadrul acestui document, la cap. Definitii).

Harta-Inteligenta (1)

Pe langa reprezentarea grafica in harta, obiectele pot avea in spate informatii precum date tehnico-constructive/juridice/contabile si documente asociate.
Astfel, cand dai clic pe un teren de exemplu, reprezentat in harta sub forma unui poligon, poti vedea datele din spate precum numele proprietarului, suprafata, numarul cadastral, numarul de carte funciara, respectiv un link catre fotografii sau documente scanate in format PDF, JPEG, TIFF precum contractul de vanzare-cumparare, extrasul de carte funciara eliberat de OCPI, titlul de proprietate.

Unde aveti nevoie de harta inteligenta?

Urbanism
 • consultarea facila, direct la nivelul hartii electronice, a reglementarilor de urbanism in vigoare prin mecanisme de suprapunere spatiala a straturilor din componenta hartii
 • analiza vizuala a locatiei amplasamentelor supuse avizarii din punct de vedere al incadrarii in UTR si a relatiei spatiale cu diverse obiective adiacente amplasamentului precum retelele de utilitati, zonele de protectie sau alte obiective care pot impune restrictii/conditionari
  masurarea de distante si suprafete direct in harta
 • identificarea obiectivelor după diverse atribute cum ar fi denumire comuna, denumire intravilan, denumire strada şi sau numar administrative
 • cautari ale adreselor dupa strada si numar
 • cautari ale UTR-urilor dupa denumire
Cadastru
Planuri parcelare
 • vizualizarea situatiei existente in planul parcelar, atat alfanumeric (tabelar), cat si grafic, in harta, in cadrul aceleasi interfete
 • afisarea datelor minime pentru fiecare imobil (proprietar, suprafata, nr. parcela, nr. tarla), plus acces rapid (link) catre titlul de proprietate scanat (acolo unde acesta exista)
 • cautari si filtrari ale datelor dupa atribute precum numele proprietarului, numarul titlului de proprietate, numarul parcelei, numarul tarlalei, suprafata
 • generarea si exportul de rapoarte cu situatia existenta
Cadastru general
 • vizualizarea situației cadastrale, atat alfanumeric (tabelar), cat si grafic, in harta, in cadrul aceleași interfețe
 • afisarea datelor minime pentru fiecare imobil (proprietar, suprafata, nr. parcela, nr. tarla), plus acces rapid (link) catre fisa de date a imobilului si situatia din registrul cadastral al imobilului
 • cautari si filtrari ale datelor dupa atribute precum numele proprietarului, numarul titlului de proprietate, numarul parceleinumarul tarlalei, suprafata
 • generarea si exportul de rapoarte cu situatia existenta

Nota

In situatia in care planurile parcelare se regasesc pe suport de hartie, trebuie realizata o evaluare preliminara a acestor planuri, pentru a se verifica calitatea lor si daca se pot extrage date viabile prin scanare, georeferențiere și vectorizare. De asemenea, efortul de implementare va fi diferit in aceste situatii.

Patrimoniu
 • vizualizarea locatiei obiectivelor de Patrimoniu in harta (cele care au localizare clara si pentru care exista date GIS care sa fie importate)
 • cautarea obiectivelor dupa atribute precum nr. de inventar
 • vizualizarea altor informatii specifice obiectivului (data intrare in inventar, valoare etc)
Registrul Agricol
 • vizualizarea locatiei componentelor imobiliare din componenta gospodariilor la nivel de pin/punct in harta
Parcari
 • vizualizarea locatiei parcarilor in harta
 • cautarea locurilor de parcare dupa atribute precum, nr. lot etc
 • vizualizarea altor informatii specifice

Conformitate cu legile in vigoare

 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
  Legea 7 a cadastrului
 • Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor
 • HG nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane (BDU)
 • Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
 • Legea nr. 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006