Șoseaua Pantelimon 6-8, Sector 2, București
office@integrisoft.ro
+40-21-250.87.50

bugete

Integrisoft > Services > ERP > bugete
Integrisoft > Services > ERP > bugete
  • Modulul este integrat in toate celelalte componente ale sistemului
  • Datele incluse in modulul Bugete sunt preluate automat atat in executia bugetara, care reprezinta esenta raportarilor lunare/trimestriale catre DGRFP sau AJFP, cat si in balanta contabila a conturilor extrabilantiere
  • Modulul permite editarea previziunilor bugetare, listarea si exportul in lotul catre Finante a acestora
  • Modulul permite generarea automata a fisierul xml pentru FOREXEBUG (F1103 – buget individual)

Premium – Previziuni bugetare – Previziuni bugetare si export automat in format lot.dbf
Standard – Buget agregat la nivel de ordonator principal – F1104 (Standard pentru AvanCont Multiinstitutie)