Avansis.Social, software destinat
direcțiilor de asistență socială

informatizarea departamentului de asistență socială

Avansis.Social este o soluția software pentru informatizarea direcțiilor de asistență socială din cadrul administrației publice locale. Interfață intuitivă, procese de lucru automatizate, siguranța datelor.

Avansis.Social permite gestionarea unitară a persoanelor beneficiare de măsuri sociale de diferite tipuri și înregistrarea dosarelor serviciilor sau prestațiilor acordate. Pe baza coeficientilor înregistrați în program, vor fi calculate valorile prestațiilor. Software-ul de asistență socială facilitează vizualizarea unitară a tuturor tipurilor de măsuri pentru o anumită persoană, respectiv a sumelor totale acordate, plătite și neplătite la nivel de instituție, pe fiecare tip de ajutor sau la nivel global. Dosarele, documentele, anchetele sociale sau dispozițiile pot fi căutate și vizualizate după criterii precum: CNP, nume, adresa, cuantum, dată, număr, utilizator șamd.

Avansis.Social este compus din 11 sub-module: centralizator persoană, venit minim garantat (ajutor social) Legea 416, alocații de susținere familii, ajutoare încălzire (gaze, energie electrica, combustibili petrolieri, lemne), ajutoare înmormântare, alocații de stat, îndemnizație/stimulent creștere copil, stimulent grădiniță, ajutoare urgență, legitimații transport, tichete sociale (pensionari, persoane cu handicap).

Erori de calcul? Verificări incomplete?

Instituțiile din administrația publică locală trebui să lucreze deseori cu date interne de slabă calitate, greu de accesat și de interpretat.

Din cauza sistemelor IT învechite și a soluțiilor neadaptate la nevoile curente, direcțiile de asistență socială se văd nevoite să implementeze numeroase procese manuale care creează ineficiență în întreaga instituție. Implementarea unei soluții de digitalizare a activității de asistență socială contribuie la creşterea eficienţei operaţionale, scăderea costurilor şi la reducerea birocrației. Avansis.Social ajută funcţionarii să se concentreze pe sarcinile importante. Într-o societate/instituție modernă, asistenţa socială este o activitate complexă, multidisciplinară care nu poate performa fără suport informatic adecvat. Descoperiți avantajele, beneficiile și caracteristicile soluție software de asistență socială.

Avantaje și beneficii Avansis.Social

Creşterea eficienţei operaţionale şi scăderea costurilor administrative. Pot fi depistate cu ușurință neconcordanțe între dosarele aceleiași persoane/familii. Avansis.Social ajută funcţionarii să se concentreze pe sarcinile importante, să finalizeze sarcini mai rapid și să fie mai informați atunci când iau decizii.

Calcularea și verificarea datelor manuală nu mai este necesară datorită faptului că Avansis.Social este configurat să calculeze și să valideze informațiile din sistem. Rapoartele și alte documente principale sunt generate automat pe baza informațiilor introduse.

Raportare facilă și instantanee a situațiilor lunare necesare desfășurării activității (borderouri, situații centralizatoare, liste cu documente expirate, dosare în diferite stadii etc.)

Control ridicat prin posibilitatea vizualizării tuturor operațiunilor și a istoricului cu modificări.

Arhitectură modernă, flexibilă și scalabilă. Interfaţă simplă şi intuitivă cu posibilitate de configurare a facilităților oferite în funcție de organizarea internă a instituției.

Integrarea cu alte aplicații existente reduce efortul de introducere, căutare, sincronizare informații și oferă o viziune de ansamblu asupra activității.

Securitatea şi confidenţialitatea sunt elemente esenţiale pentru softul de asistență socială, fiind integrate în arhitectura soluţiei din faza de design.

Îmbunătățirea radicală a percepției cetățeanului privind calitatea serviciilor livrate. Transparenţă şi promptitudine în servirea interesului public.

Funcționalități Avansis.Social

Înregistrarea și gestionarea centralizată a datelor privind persoanele, familiile și membrii acestora, precum și a cererilor depuse. Softul de asistență socială asigură înregistrarea unică la nivel de persoană.

Înregistrarea dosarelor specifice (venit minim garantat, ajutoare, alocații, stimulente, îndemnizații etc.) cu toate datele necesare. Emiterea automată la nivel individual sau global a dispozițiile de acordare, respingere, suspendare, repunere în plată.

Software-ul de asistență socială calculează automat drepturile cuvenite, în funcție de prevederile legale. Sistemul este configurat să calculeze și să valideze informațiile introduse.

Arhivă electronică integrată. Posibilitatea atașării oricărui document în format electronic.

Avansis.Social permite înregistrarea, eliberarea și evidența a diverse tipuri de adeverințe. Vă oferă posibilitatea de a genera borderouri, dispoziții, situații și statistici. Modulul poate emite centralizatoarele cerute de lege.

Importul listelor cu abonați de la furnizorii de energie electrică, termică & gaze. Exporturi personalizate pentru situații solicitate de furnizori, agenții teritoriale de plăti, direcția financiară etc.

Istoric complet al datelor și operațiunilor efectuate. Fiecare entitate principală dispune de istoric individual.

Alegeți un soft performant pentru direcția de asistență socială.