Șoseaua Pantelimon 6-8, Sector 2, București
office@integrisoft.ro
+40-21-250.87.50

avansis.rsv

Integrisoft > Services > BDU > avansis.rsv

avansis.rsv

Soluția permite crearea unei baze de date ordonată, ce unifică și corelează nomenclatoarele de bază pentru următorii itemi:

 • spații verzi – ortofoto, rețele de puncte, inclusiv arbori
 • terenuri degradate ce pot fi amenajate ca și spații verzi
 • scuaruri și parcuri urbane
 • suprafețe ocupate cu alte lucrări peisagistice – apa, teren sportiv, mobilier urban, locuri de joaca, etc.
Servicii adiacente

În măsura în care este necesar, vă oferim servicii de populare a bazei de date inițiale, inclusiv PUG și În măsura în care este necesar, vă oferim servicii de populare a bazei de date inițiale, inclusiv PUG și plan ortofoto, precum și verificare / culegere date în teren., precum și verificare / culegere date în teren.

Add-on - Harta Inteligentă

Permite vizualizarea și localizarea într-o hartă WEB-GIS a intemilor gestionati în baza de date a soluției.  Interfața poate fi accesată de către toți funcționarii primăriei, prin intermediul unui browser web uzual precum Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, nefiind necesară instalarea altor produse software suplimentare, respectiv resurse umane specializate în lucrul cu software-uri ce au costuri mari de licențiere. Singura condiție necesară fiind sa dețineți date în format CAD (DWG/DXF) sau GIS (Shapefile, Geodatabase etc).

în ce fel vă asistă avansis.rsv în activitatea de zi cu zi?

Avansis.registrul spatiilor verzi vă oferă asistență în următoarele zone:

 • crearea și menținerea unui registrul local al zonelor de blocuri și fronturilor stradale – fișa pentru fiecare stradă, inventar copaci, necesar completări cu arbori etc.
 • înregistrare și evidență electronică a documentelor emise cu efect asupra spațiului verde
 • realizare rapoarte uzuale dar și ad-hoc dar și hărți, grafice
 • exportul datelor tabelare/rapoartelor în formate de uz general: .pdf, .xls, .txt, .doc, .xml, .html în formatele necesare în relația cu factorii interni / instituții terțe
 • Constituire evidențe și urmărire documentații taiere/toaletare, etc
Beneficii ?
 • securitate și control complet al datelor
 • suport adecvat pentru derularea eficace a activității
 • suport pentru schimb de date intra-departamental
 • informații accesibile pentru managementul activității
 • vă îndepliniți obligația legală și evitați penalitățile aferente