Avansis.Parcări
Software de administrare a locurilor de parcare

Aplicație pentru managementul parcărilor rezidențiale

Avansis.Parcări este o soluție software pentru administrarea eficientă a locurilor de parcare rezidențiale și transformarea acestora în surse de venit.

Avansis.Parcări este unul din cele 23 de module ale sistemului informatic integrat Avansis. Acest modul permite administrarea locurilor de parcare rezidențiale, pornind de la identificarea acestora, urmărirea contractelor și a plăților efectuate. Procedurile interne se digitalizează și se integrează în aplicație, facilitând o gestiune eficientă. Tehnicile moderne de lucru reduc sarcinile repetitive și riscul de erori frecvent întâlnit în procesarea manuală.
Taxa pentru locul de parcare contractat se calculează automat, în funcție de zonă, perioadă și alte criterii. Calculul majorărilor pentru neachitarea la termen a obligațiilor se face în timp real.

Avansis.Parcări asigură un minim de funcționalități de integrare cu alte module. În vederea consolidării obligațiilor de plată ale contribuabililor la bugetul local, debitele se vor institui prin integrare cu aplicația de impozite și taxe existentă, iar plățile se vor realiza prin intermediul acesteia. Debitele generate vor fi încărcate automat, evidențiate și încasate în aplicația taxe și impozite existentă și în modulul de contabilitatea veniturilor furnizat. Avansis.Parcări facilitează emiterea de rapoarte privind încasările, stadiul locurilor de parcare sau al contractelor.

Nomenclatorul de locuri de parcare pentru fiecare unitate este reprezentat grafic în harta interactivă GIS cu toate informațiile despre parcările rezidențiale de la nivelul UAT-ului: număr total locuri de parcare dintr-o anumită unitate, zona de parcare (A, B, C,D), tarife practicate. Harta este disponibilă atât intern, pentru utilizatorii instituției, cât și extern, pentru public. Pot fi emise rapoarte financiare, tehnice sau după criterii predefinite precum: locuri de parcare, locuri libere, locuri ocupate etc.

Avantaje și beneficii Avansis.Parcări

Venituri sigure și constante pentru administratori.

Unificarea locurilor de parcare și a contractelor aferente într-o singură soluție.

La fiecare obiect se pot atașa documente în format electronic (proces verbal recepție, schița etc.). Astfel se evită deplasarea la arhivă.

Integrarea cu harta web este realizată fără a fi necesară autentificarea în altă aplicație. Este facilitat accesul instant la informații.

Toate încasările realizate pot fi vizualizate în timp real.

Eliminarea efortului inutil, a calculelor și a rapoartelor manuale. Se pot emite foarte ușor rapoarte privind stadiul locurilor de parcare sau al contractelor.

Funcționalități Avansis.Parcări

Nomenclator de locuri de parcare pentru fiecare unitate de parcare, cu reprezentare grafică în harta digitală.

Suma de plată pentru locul de parcare contractat se calucleaza automat în funcție de zonă, de parcarea din care face parte, de perioadă.

Calculul în timp real al majorărilor pentru neachitarea la termen a obligațiilor.

Modulul va putea prelua din aplicațiile respective toate nomenclatoarele necesare pentru a permite utilizarea acelorași coduri și entități în gestionarea informației (persoane/roluri, străzi, categorii de debit/taxa, coduri buget, zonare etc.).

Debitele generate vor fi încărcate automat, evidențiate și încasate în aplicația taxe și impozite existentă și în modulul de contabilitatea veniturilor furnizat.

Încasare prin SNEP și prin toate metodele moderne de plată.

Aveți nevoie de informații suplimentare?