Avansis.Manager
Soluție Software de Business Intelligence (BI)

Soft Raportare managerială

Avansis.Manager este o soluție software de BI (Business Intelligence) care permite stabilirea și urmărirea indicatorilor de performanță (KPIs) și raportarea independentă sau corelată a datelor din zonele funcționale.

Business Intelligence (BI) se referă la capacitățile care le permit instituțiilor să ia decizii atent calculate, să acționeze în cunoștință de cauză și să implementeze procese mai eficiente. Avansis.Manager este o soluție web și mobile dedicată managerilor, dar și personalului operativ, care permite stabilirea și urmărirea indicatorilor de performanță (KPIs), precum și raportarea independentă sau corelată a datelor din zonele funcționale. Acest modul suport din sistemul informatic integrat Avansis oferă managerilor un tablou de bord în care pot analiza stadiul operațiunilor pentru a putea lua în timp util cele mai bune decizii pentru instituție.

Soluția software de BI Avansis.Manager este orientată către extragerea și sintetizarea informațiilor din celelalte module implementate în cadrul instituției, calculând automat indicatori predefiniți și furnizând informația sub formă grafică.

➡️ Submodulul Avansis.Centralizator permite vizualizarea informațiilor legate de o persoană sau adresă într-o interfață centralizatoare a tuturor datelor din întregul sistem informatic, asigurând consultarea rapidă a acestora. Astfel, departamentele instituției vor împărtăși informații în mod securizat altor departamente autorizate.
Modulul oferă funcții avansate precum:

  • verificarea/obținerea rapidă a tuturor informațiilor despre un contribuabil sau o anumită adresă pentru îndeplinirea unor sarcini de serviciu precum: emiterea unui certificat de urbanism, acordarea unui ajutor social, emiterea unei chitanțe, stabilirea bunurilor impozabile etc.
  • corelarea datelor despre un contribuabil pornind de la CNP între evidențele proprii și cele din alte departamente. De exemplu, terenuri, construcții, bunuri impozabile etc.
  • verificarea stadiului tuturor cererilor în curs sau pașii următori în care este implicat un contribuabil.

➡️ Submodulul Avansis.Indicatori este orientat către extragerea și sintetizarea informațiilor din celelalte module implementate în cadrul instituției, calculând automat indicatori predefiniți și furnizând informația sub formă grafică. Oferă posibilitatea de a configura indicatorii și de a-i prezenta către cetățeni prin postarea lor pe website-ul instituției. Datele prezentate în indicatorii de pe website se vor actualiza automat, pe baza datelor din sistemul informatic integrat Avansis.

Avantaje și beneficii Avansis.Manager

Cel mai important beneficiu pe care îl oferă soluția software de Business Intelligence este posibilitatea organizării pe criterii de performanță, definirea de indicatori de performanță (KPI) și urmărirea acestora în timp real, sub diferite forme.

Viziune și control superior al activității. Oferă informații clare, vizuale. Ajută la înțelegerea cauzelor și la decizii corecte.

Avansis.Manager măsoară performanța mai ușor, mai repede și într-un  mod obiectiv. De exemplu, pentru o primărie ar putea fi urmărit gradul de colectare al debitelor sau proveniența dosarelor cu termen de răspuns expirat.

Minimizarea unor potențiale pierderi sau sporirea veniturilor datorită administrării eficiente a resurselor existente cu ajutorul suportului inteligent de raportare.

Se folosește o singură interfață intuitivă pentru vizualizarea datelor din mai multe surse.

Reducerea efortului inutil pentru activități manuale, repetitive, care ar putea genera erori.  Creșterea gradului de adoptare de către utilizatori, pe măsură ce aceștia asimilează noul mod de lucru și sesizează beneficiile tehnicilor moderne de lucru.

Dezvoltarea, adaptarea și adăugarea incrementală de funcționalități specifice activității instituției, necesare îndeplinirii obiectivelor.

Acces instantaneu la informație, de oriunde, oricând (mobil, PDA, tabletă).

Funcționalități Avansis.Manager

Pot fi alese criteriile pe baza cărora se măsoară nivelul de performanță în diferite domenii/departamente.

Permite urmărirea activității la nivel sintetic și accesul la informație în timp util, fără intermediari.

Stabilirea unor praguri de performanță, reper pentru angajații care se pot autoevalua.

Softul de BI  este orientat către sintetizarea informațiilor aflate în programele existente în instituție, calculând automat indicatorii corespunzători și furnizând informația sub formă grafică.

Definirea de indicatori de performanță si de dimensiuni pentru fiecare indicator cu posibilitate de filtrare.

Stabilirea unor valori de referință pentru indicatori, pe diferite perioade de timp, la nivel global sau la nivel de dimensiune. Comparație între evoluția unui indicator pe anumite perioade și grafic cu evoluția indicatorilor în timp.

Calculul automat al indicatorilor la anumite intervale de timp prestabilite.

Configurarea de modalități de afișare prestabilite în dashboard. Posibilitatea definirii de ecrane de vizualizare personalizate pentru diferite departamente.

Acces personalizat și securitate în funcţie de drepturile utilizatorilor: utilizatori interni, externi și publici (presă, contribuabili etc.)

Administrare și actualizare ușoare ale soluție software de Business Intelligence.

Avansis.Manager, soluția BI care simplifică complexitatea analizei datelor.