Avansis.Locuințe, soft pentru gestionarea
veniturilor din contractele ANL

EVIDENȚA CONTRACTELOR ANL CU UN SOFT PERFORMANT

Avansis.Locuințe este o soluție software pentru managementul veniturilor din contractele de vânzare în rate și de chirii ale locuințelor ANL.

Dacă Excel-ul ocupă un loc central în desfășurarea activității, aplicația Avansis.Locuințe este soluția pentru a gestiona eficient contractele ANL și a reduce efortul manual. Sumele de plată (ținând cont inclusiv de amortizare, rang localitate, vârsta titular, anul recepției la terminarea lucrărilor etc.), majorările pentru neplata la termen și soldul la orice dată sunt calculate automat. Data contractelor poate fi modificată, iar în caz de neplată, contractul poate fi încetat.

Aplicația Avansis.Locuințe este dezvoltată în conformitate cu prevederile legale. În sub-modulul Contracte de închiriere pentru locuințe ANL valoarea chiriei locuințelor se ponderează cu un coeficient determinat de anul recepției la terminarea lucrărilor pentru locuinţă. Valoarea chiriei locuințelor se limitează astfel încât aceasta să nu depășească un anumit procent din venitul mediu de bază brut lunar pe membru de familie. Raportarea se face la veniturile realizate în ultimele 12 luni. Chiria locuințelor se calculează ținând cont de valoarea venitului mediu net lunar pe membru de familie în locul venitului mediu brut. Sumele de virat către ANL se diminuează simultan cu diminuarea chiriei.

Sub-modulul Contracte de vânzare în rate pentru locuințe ANL calculează ratele ținând cont de noua valoare de înlocuire pe metru pătrat în vederea vânzării locuințelor pentru tineri. În următoarea secțiune găsiți enumerate caracteristice tehnice aferente fiecărui sub-modul, precum și avantajele &  beneficiile Avansis.Locuințe.

Creşterea eficienţei operaţionale şi scăderea costurilor de procesare aferente contractelor ANL. Avansis.Locuințe ajută funcţionarii să se concentreze pe sarcinile importante. Evitați pierderea sau rătăcirea contractelor ANL.

Arhitectură modernă, flexibilă și scalabilă. Interfaţă simplă şi intuitivă cu posibilitate de configurare a facilităților oferite în funcție de organizarea internă a instituției.

Integrarea cu alte aplicații existente reduce efortul de introducere, căutare, sincronizare informații și oferă o viziune de ansamblu asupra activității.

Securitatea şi confidenţialitatea sunt elemente esenţiale, fiind integrate în arhitectura soluţiei din faza de proiectare.

Îmbunătățirea radicală a percepției cetățeanului privind calitatea serviciilor livrate. Transparenţă şi promptitudine în servirea interesului public.

Modul contracte de închiriere pentru locuințe ANL

Gestiune informații despre titulari (nume, prenume, CNP, adresă), despre contractele de închiriere locuințe (număr și dată contract, tarif și suprafață, termen de plată, perioada contractului).

Automatizare operațiuni uzuale: calcul sume de plată, efectuare plăți, calcul majorări pentru neplata la termen, calcul sold la orice dată, posibilitatea modificării contractului cu orice dată și încetarea contractului în caz de neplată.

Se pot emite rapoarte centralizatoare (analitice și sintetice) pentru sumele aferente (debite, plăți, solduri, număr contract). Se pot emite: liste de restanțieri, situații sume lunare ce reprezintă valoarea viramentelor către ANL, fișă de calcul a valorii chiriei lunare ce poate fi atașată contractului.

Modul contracte de vânzare în rate pentru locuințe ANL

Gestiune informații contracte: informații despre titulari (nume, prenume, CNP, adresa) informații despre contractele de vânzare în rate locuințe, număr și dată contract, valoare contract, valoare avans, valoare totală credit, valoare totală dobândă, valoare comision.

Automatizare operații uzuale:
• Calculul ratelor lunare și a dobânzilor aferente în funcție de legislația în vigoare (ținând cont inclusiv de amortizare, rang localitate)
• Calculul majorărilor de întârziere la plată
• Informații despre credit: date scadente, rate lunare, dobânda lunară, dobândă totală
• Efectuarea plăților atât pentru avans, pentru comision, cât și pentru ratele și dobânzile aferente
• Informații despre plățile efectuate: data plății, suma plătită
• Calcul soldului la orice dată
• Posibilitatea efectuării plăților anticipate cu recalcularea ratei și dobânzii sau reducerea perioadei
• Posibilitate de suspendare a contractului pe o perioadă determinată
• Încetarea contractului în caz de neplată

Emitere rapoarte:
• Raport de tip scadențar cu situația la zi a creditului
• Se pot emite situații centralizatoare (analitic si sintetic) pentru sumele aferente (debite, plăti, solduri, nr contract)
• Se pot emite liste restanțieri
• Se pot emite liste cu contractele de credit pentru vânzări in rate locuințe ANL

Integrisoft a dezvoltat aplicația software care vă ajută sa gestionați contractele ANL în conformitate cu:
• prevederile Legii nr. 152/1998 republicată cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile din HG nr. 251/06.04.2016 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr. 152/1998 aprobată prin H.G. 962/2001;
• prevederile Legii nr. 65/2016 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
• prevederile din HG nr. 304/2017 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
• prevederile din Ordonanța de Urgență nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.
• prevederile din Legea nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
• prevederile din Ordinul nr. 3776/2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri.

Soft-ul performant de care aveți nevoie pentru gestionarea contractelor ANL!