Avansis.Localitas
Software pentru Direcțiile de Poliție Locală

Soluție software pentru Poliția Locală

Avansis.Localitas este un software dezvoltat pentru Poliția Locală care asigură suport informatic pentru planificarea operativă, monitorizarea resurselor și dispecerizarea formațiunilor de ordine publică.

Avansis.Localitas vă oferă instrumentele necesare pentru a gestiona și coordona eficient activitățile poliției locale. Interfața intuitivă a software-ului este perfect adaptată cerințelor specifice ale direcțiilor de poliție locală. Datorită funcționalităților avansate, cum ar fi generarea automată de rapoarte și analiza datelor, veți avea o viziune de ansamblu, în timp real, asupra activităților și rezultatelor.

Cu ajutorul acestui software performant veți putea optimiza procesele și fluxurile de lucru ale poliției locale, deoarece asigură suport pentru planificări precise, monitorizare în timp real și dispecerizarea eficientă a resurselor. Integrisoft înțelege importanța securității și confidențialității în activitatea poliției locale. Softul respectă cele mai înalte standarde de securitate și protejare a datelor sensibile.

Avansis Localitas Integrisoft

Pentru a asigura un flux de lucru optim și o gestionare eficientă a activităților, este necesară o soluție software specializată. Alegeți softul Avansis.Localitas și veți descoperi un nou nivel de performanță în direcția de poliție locală pe care o aveți în subordine.

Eficiență operațională îmbunătățită prin optimizarea proceselor și fluxurilor de lucru ale Poliției Locale. Software-ul permite o planificare precisă, monitorizarea în timp real și dispecerizarea eficientă a resurselor.

Crește productivitatea departamentelor. Timpi reduși de răspuns.

Funcționalitățile de hartă și geolocalizare permit vizualizarea și analiza datelor într-un mod cuprinzător care facilitează luarea rapidă de decizii informate.

Automatizarea anumitor sarcini și procese ajută la minimizarea erorilor umane și reduce timpul necesar pentru finalizarea acestora.

Se pot genera rapoarte care facilitează analiza datelor și luarea deciziilor bazate pe informații relevante și actualizate în timp real.

Se reduc deplasările suplimentare pentru documentare, avantaj ce implică automat scăderea cheltuielilor de funcționare, de personal, logistică.

Integrarea cu alte aplicații existente reduce efortul de introducere, căutare, sincronizare informații și oferă o viziune de ansamblu asupra activității.

Îmbunătățirea radicală a percepției cetățeanului privind calitatea serviciilor livrate. Transparenţă şi promptitudine în servirea interesului public.

Modul înregistrare incidente: permite introducerea tuturor informaţiilor prin intermediul unei interfeţe intuitive despre incidentele la care a participat Poliţia Locală.

Interfața conține câmpuri în care informația este selectată din nomenclatoare de valori (selectarea polițiștilor, faptelor, încadrarea acestora etc.)

Înregistrarea conține detalierea locației incidentului, faptele, încadrarea legală a acestora și persoanele implicate. Procesul se încheie prin înregistrarea măsurii aplicate și plasarea manuală a locației geospațiale a incidentului pe hartă.

Localitas permite afișarea și filtrarea listei de incidente după: perioada de timp, tip incident/ faptă, numele făptuitorului, numele polițistului care a participat la incident.

Se poate genera un raport specific pentru fiecare incident. Acesta conține fișa incidentului și informațiile înregistrate în sistem.

Modul destinat ofițerului de serviciu care conține informații și funcționalități pentru dispecerizarea incidentelor și extragerea informațiilor privind dispunerea patrulelor.

Modulul afișează în harta dispecerului informații despre planificarea patrulelor și traseele/zonele acoperite de acestea pentru o alocare eficientă a resurselor.

Utilizatorul cu rol de dispecer are acces la lista de incidente și la funcționalitățile de analiză și filtrare ale acestora după diverse atribute.

Facilitează planificarea și alocarea patrulelor în cazul evenimentelor și misiunilor, planificarea schimburilor, alocarea echipamentelor la o patrulă.

Planificatorul are la dispoziție funcționalități de consultare, vizualizare, inclusiv în hartă, a informațiilor legate de incidentele petrecute pentru o planificare optimă.

Utilizatorul are la dispoziție instrumente și funcționalități care permit gestionarea evenimentelor publice în care sunt implicate forțele de ordine din mai multe instituții

Evidenţa personalului pe categorii şi compartimente de lucru, conform schemei organizatorice.

Gestionarea listei de autovehicule, staţii radio (model, indicativ, tip, alocare la maşina sau persoană) utilizate.

Managementul drepturilor de acces la informaţiile din sistem. Managementul nomenclatoarelor utilizate.

Nu faceți compromisuri când vine vorba de performanța poliției locale!