Avansis.Dominio, software pentru asociațiile de
proprietari în relația cu administrația publică

Instrument de comunicare și control între asociații și primărie

Avansis.Dominio este un software pentru asociațiile de proprietari care facilitează schimbul de informații între primărie, asociația de proprietari și cetățeni

Dacă printre obiectivele dumneavoastră se numără îmbunătățirea comunicării cu asociațiile de proprietari și gestionarea eficientă a raporturilor cu acestea, atunci Avansis.Dominio este soluția software de care aveți nevoie! Avansis.Dominio răspunde cerințelor legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și normelor metodologice aprobate prin HG 1588/2007. Softul vine atât în sprijinul birourilor specializate din cadrul primăriilor, cât și în cel al administratorilor din asociațiile de proprietari.
Controlul activității asociațiilor este o obligație legală a birourilor specializate din primării, inclusiv modul de calcul, ceea ce acum necesită acces la dosar fizic și deplasare în teritoriu. Deseori sunt necesare informații importante din cadrul asociațiilor de proprietari. Avansis.Dominio v-ar simpifica munca și ar putea fi sursa din care să puteți extrage datele de interes. Neîndeplinirea obligațiilor de control poate duce la constituirea ca parte civilă în litigii, iar locatarii pot solicita daune pentru exercitarea defectuoasă a prevederilor art. 52 – art. 55 (CAP. VII) din Legea 230 / 2007. Fapta este pedepsită cu amendă contravențională pentru fiecare funcționar public care nu a aplicat sau nu a respectat prevederile legale.

Pentru primari

 • Comunicarea cu administratorii / președinții asociațiilor.
 • Rezolvă o problemă de ordin legislativ: relația cu administrațiile, verificările economico-financiare.
 • Se pot obține date statistice, demografice, socio-economice.
 • Creșterea gradului de încredere al populației în modul în care este rezolvat un subiect care aduce tensiuni locale.
 • Se poate crea o comunitate virtuală – mulți cetățeni online în sistem, care primesc și transmit mesaje, eventual în care să fie implicați și furnizori de utilități.
 • Instrument adecvat tendințelor actuale ale societății, cu un plus de imagine.

Pentru birourile specializate din cadrul primăriilor

 • Minimizarea efortului, verificare fără cheltuieli de deplasare.
 • Evidențe corecte. Sistemul previne erorile de calcul.
 • Comunicare directă cu administrațiile și locatarii: cresc viteza și calitatea comunicării.

Pentru administratorii din asociațiile de proprietari/locatari

 • O serie de informații este generată direct fără alte drumuri, demersuri. De ex. calculul cotelor la încălzire.
 • Automatizări: emite automat declarația 101.
 • Este asigurat calculul corect.
 • Administratorul poate să comunice cu primarul sau cu compartimentul specializat oricând.
 • Reînnoirea certificării de administrator fără cursuri sau reexaminări.
 • Ar putea primi mesaje promoționale de interes (ex: furnizori de materiale izolante, instalatori etc.)

Pentru locatarii din asociațiile de proprietari/locatari

 • Transparență la calculul întreținerii.
 • Este securizat calculul sumelor de plată, fiind evitat riscul greșelilor.

Asigură comunicarea întrea dministrația publică locală și asociațiile de proprietari pentru sprijinirea și îndrumarea acestora, atât prin informări legale, tehnice, cât și prin răspunsul la întrebările și solicitările administratorilor.

Sprijină activitatea asociațiilor prin accesul rapid la informații de interes imediat, necesare în calculul lunar al listelor de întreținere, dar și prin utilizarea unui instrument util în activitatea financiar-contabilă.

Asigura controlul activității financiar-contabile: lista lunară de întreținere, situația activelor și pasivelor, evidența debitelor, colectării și repartizării cheltuielilor pe apartamente etc.)

Monitorizează activitatea administratorilor prin evidențierea unor indicatori de performanță (ex. plăți către furnizorii de utilități versus fluxul de numerar).

 • Avizier electronic
 • Calcul cote de plată lunare / apartament
 • Evidență contravenții aplicate de primărie asociației de locatari
 • Evidență blocuri (coroborată cu modulul de evidență taxe și impozite)
 • Evidență scări (la nivel de bloc)
 • Evidență apartamente (la nivel de scară)
 • Evidență locatari apartamente
 • Evidență asociații de locatari la nivel de localitate
 • Evidență atestate de administrator la nivel de asociație
 • Evidență contracte de administrare între o persoană și asociația de locatari
 • Evidență președinți asociație
 • Evidență cenzori asociație
 • Evidență evenimente relevante asociație
 • Mecanism trimitere documente si mesagerie primărie <-> asociație <-> cetățean

Avansis.Dominio, instrument de comunicare și control între asociație și primărie.