Avansis.Contabilitate-Venituri
Software de evidență contabilă a veniturilor

Soluție software completă pentru contabilitatea bugetară a veniturilor

Solduri dinamice? Operațiuni din taxe neînregistrate automat în contabilitate? Nicio problemă! Vă prezentăm o soluție software de contabilitate bugetară a veniturilor dezvoltată împreună cu specialiștii din administrația publică.

Modulul de contabilitate bugetară a veniturilor este o componentă suport a sistemului integrat Avansis care face legătura între taxe, impozite și contabilitate, rezolvând automat și integral problema contabilității veniturilor. Modulul se integrează nativ cu Avansis.Taxe și este compatibil cu majoritatea aplicațiilor financiar-contabile de pe piață.
Avansis.Venituri-Contabilitate elimină activitatea de rutină a înregistrării veniturile instituției prin generarea automată de note contabile, asigurând concomitent elaborarea situațiilor fiscale și generarea de rapoarte pentru management. După ce se înregistrează în Avansis.Taxe toate tipurile de venituri, acest modul procesează automat în contabilitate informațiile pe fiecare clasificație bugetară, la nivel de zi și tip de operațiune.

Rezolvarea completă a problemei contabilității veniturilor. Tratamentul corect din punct de vedere contabil al activităților de taxe și impozite.

Creşterea eficienţei operaţionale şi scăderea costurilor administrative. Modulul ajută funcţionarii să se concentreze pe sarcinile importante, contribuind la reducerea greșelilor de interpretare, raportare și operare în contabilitate.

Transparență privind modul de lucru și organizarea activității conform standardelor de calitate.

Arhitectură modernă, flexibilă și scalabilă. Interfaţă intuitivă cu posibilitate de configurare a facilităților oferite în funcție de organizarea internă a instituției.

Acces rapid la documentele de care aveți nevoie în cadrul controalelor interne sau ale Curții de Conturi. Asigurăm actualizări conform schimbărilor legislative.

Reducerea considerabilă a efortului manual în procesul de calcul și raportare prin automatizarea sarcinilor.

Generarea automată a informațiilor contabile rezultate din operațiunile fiscale. Procesarea debitelor, a plăților înregistrate și a soldurilor fiscale.

Generarea înregistrărilor contabile în conformitate cu monografiile definite de utilizator.

Posibilitatea generării automate și a înregistrării foilor de vărsământ pentru operarea completă a informațiilor privind gestionarea numerarului.

Restituirea sumelor din încasările fără debit, inclusiv din anii anteriori, cu marcarea operațiunii. Restricționarea efectuării de viramente ulterioare, dacă s-a virat deja suma.

Calcularea automată a diferențelor de curs valutar (opțional). Balanță fiscală – care reunește toate operațiunile de debitare, încasare, virament – cu rol sau fără rol, cu debit sau fără debit (opțional).

Emiterea de rapoarte contabile: balanță de verificare, fișă de cont (la nivel sintetic sau analitic), registru-jurnal, executie bugetară. Emiterea de rapoarte fiscale: balanță fiscală, balanță suprasolviri.

Evidența contabilă a veniturilor e mai simplă ca oricând!