Avansis.Patrimoniu
Gestiunea patrimoniului public și privat

Soluție software pentru managementul patrimoniului

Avansis.Patrimoniu acoperă complet activitatea de management a patrimoniului, oferind în același timp un mod de lucru eficient pentru personalul operațional și suport decizional pentru manageri.

Modulul Avansis.Patrimoniu asigură gestionarea bunurilor din patrimoniul public și privat în strânsă relație cu zona financiar-contabilă (număr inventar, amortizare), cu harta (poziționare geografică), cu arhiva electronică (acces la documente scanate), cu taxe și impozite (relativ la parcări, contractele de chirie/concesiune), oferind date tehnice, instrumente și informații legate de administrarea, concesionarea și amortizarea acestora.

Aplicația pentru managementul patrimoniului oferă suport pentru activitățile din cadrul direcției de patrimoniu, fiind gândită să asigure utilizatorului asistență informatizată la realizarea unor operațiuni specifice domeniului.

În cât timp credeți că ați putea rezolva următoarele sarcini?
  • Să intocmiți o listă cu toate punctele termice aflate în administrare și să includeți în această listă anul construcției pentru fiecare în parte.
  • Să faceți inventarul domeniului public al orașului, în conformitate cu prevederile legale. Puteți concepe acest inventar pe interval de date?
  • Să reevaluați obiectele de patrimoniu în baza OMFP 3471/2008.
  • Să întocmiți un raport cu modernizările efectuate de la începutul anului cu obiectele din patrimoniu instituției și unul separat cu obiectele de patrimoniu din domeniu public.
  •  concepeți o listă cu obiectele de patrimoniu aflate în închiriere, specificând situația juridică a acestora.
  •  estimați valoarea exactă a unui parc aflat în administrarea primăriei la o anumită dată, prezentând valoarea și istoricul fiecărei componente.
  •  întocmiți un raport cu mișcările survenite în inventarul domeniului public în ultima lună – pentru departamentul de contabilitate.
  •  alcătuiți o listă cu obiectele de patrimoniu vândute.

Beneficiile adoptării soluției Avansis.Patrimoniu

• Automatizarea sarcinilor uzuale. Acces rapid și facil la informație.

Asigură o evidență corectă la nivel de număr unic de inventar acolo unde, de cele mai multe ori, se depune un efort semnificativ și nesfârșit pentru a corela o evidență de mijloace fixe din contabilitate cu o listă întreținută manual.

• Unificarea tuturor obiectelor de patrimoniu într-o singură soluție: se pot defini și gestiona toate tipurile de obiecte într-un singur loc, atât din punct de vedere tehnic, cât și contabil.

• Standardizarea structurilor de informație asociate obiectelor cu posibilitatea de a căuta informații și de emite rapoarte după orice criteriu.

Operarea unitară intra/interdepartamentală folosind o bază de date comună.

• Minimizarea pierderilor/erorilor datorită existenței informației la îndemână, posibilităților avansate de raportare și căutare după orice criteriu, automatizării activității (alocare automată număr inventar), controlului asupra activității, validărilor datelor și altor elemente care contribuie la creșterea eficienței.

• Eliminarea timpilor alocați pentru realizarea de calcule și rapoarte manuale. Minimizează erorile de operare printr-un sistem de validări automate.

• Viziune de ansamblu asupra operațiunilor desfășurate și resurselor implicate.

Investiția într-o astfel de soluție s-ar amortiza rapid și ar produce economii importante de timp și resurse financiare.

Funcționalitățile modulului Avansis.Patrimoniu

• Asigură o evidență corectă și organizată, definind și gestionand ușor caracteristicile obiectelor: suprafețe terenuri, clădiri, lungimi de străzi sau rețele canalizare. Le puteți compune în obiecte complexe (parc, stradă etc.), puteți efectua căutări după orice criteriu sau le puteți vedea chiar și pe hartă. De exemplu, se pot crea hărți colorate în funcție de anumite caracteristici (terenurile fără cadastru sau peste 1000mp).

• Avansis.Patrimoniu oferă nativ și operațiuni necesare din punct de vedere contabil, precum: calculul automat al amortizării și desfășurătorul acestuia, generarea automată a numărului de inventar, casarea obiectului de patrimoniu.

• Permite organizarea în elemente simple sau virtuale – compuse din mai multe elemente. De exemplu, un parc = teren + spațiu verde + mobilier urban + stâlpi de iluminat + (…)

Software-ul ajută la valorificarea patrimoniului prin contracte și urmărirea veniturilor aferente.

• Informația de localizare poate fi adăugată pe o hartă interactivă a obiectelor de patrimoniu după adresă sau coordonate GPS. Aplicația permite înregistrarea, regăsirea și vizualizarea documentelor în format electronic, atașate fișei unui obiect de patrimoniu. Se pot atașa documente cadastrale, contracte, PV recepție, inclusiv filme și poze.

Integrarea cu harta permite vizualizarea obiectelor direct în teritoriu.

Oferă facilități de gestionare a lucrărilor de întreținere/intervenție legate de obiectele de patrimoniu, dar și a contractelor comerciale încheiate pe baza acestora (integrare taxe și impozite).

• Sistem de validări automate, vizualizare istoric acțiuni. Permite definirea de roluri personalizate și conturi pentru fiecare utilizator.

Funcționalități manageriale și instrumente foarte utile pentru conducerea primăriei.

Aveți nevoie de informații suplimentare?