Șoseaua Pantelimon 6-8, Sector 2, București
office@integrisoft.ro
+40-21-250.87.50

avansis.bdu.gestiunea patrimoniului

Integrisoft > Services > BDU > avansis.bdu.gestiunea patrimoniului

avansis.bdu.gestiunea patrimoniului

Acoperă complet activitatea de management a patrimoniului oferind în același timp un mod de lucru eficient pentru personalul operațional si suport decizional pentru manageri.

Soluția crează și standardizează structurile de informații asociate obiectelor, permite crearea si manipularea grupărilor de obiecte, include o suită de rapoarte predefinite precum și facilități pentru generarea rapoartelor personalizate (ex: inventarul domeniului public de acum 2 ani, reevaluarea obiectelor de patrimoniu in baza OMFP 3471/2008, raport cu modernizările efectuate de la începutul anului, lista obiectelor de patrimoniu aflate în închiriere etc.)

Ce puteți face în 10 minute cu soluția avansis.gestiunea patrimoniului?

 • o listă cu toate punctele termice aflate în administrare, cu mențiunea anului construcției lor pentru fiecare în parte.
 • inventarul domeniul public al orașului, în conformitate cu prevederile legale pe orice interval de timp
 • raport  cu modernizările efectuate de la începutul anului cu obiectele din patrimoniu instituției și un raport separat cu obiectele de patrimoniu din domeniu public.
 • reevaluare obiectele de patrimoniu în baza OMFP 3471/2008.
 • o listă cu obiectele de patrimoniu aflate în închiriere, specificând situația juridică a acestora.
 • estimarea valorii exacte a unui parc aflat în administrarea primăriei, cu defalcare pe fiecare componentă, cu posibilitatea de consultare a istoricului
 • raport cu mișcările survenite în inventarul domeniului public, în ultima lună, pentru departamentul de contabilitate.
 • o listă cu obiectele de patrimoniu vândute.

Cum rezolvă avansis.gestiunea patrimoniului cele mai frecvente dificultăți întâlnite în activitatea de zi cu zi?

Înregistrarea obiectelor noi

Dificultăți tipice operațiunilor

 • structuri de date nestandardizate
 • efort de sincronizare în contexul în care sarcinile a două sau mai multe persoane se suprapun sau sunt interdependente
 • constructia si mentinerea unei viziuni detaliate pentru un obiect complex
 • risc de introducere eronată a datelor

Soluția noastră

 • standardizarea structurilor de date
 • asocierea obiectelor primare în obiecte compuse făcând posibilă evidența atât la nivel funcțional (parc), cât și la nivel de element (teren, loc de joacă)
 • validări automate de date la nivel de corectitudine, conformitate și consistență
 • posibilitatea alocării unice, automate, a unui număr de inventar

Integrarea Informației

Dificultăți tipice operațiunilor

 • Operarea separată între departamente generează o lipsă a transparenței informației către alte departamente dar și un efort de sincronizare a informației provenite din surse intra / interdepartamentale
 • Nu există suport vizual pentru identificarea locației fizice a obiectului de patrimoniu
 • Regasirea documentelor asociate unui obiect de patrimoniu este dificilă

Soluția noastră

 • Operarea unitară intra / interdepartamentală folosind o bază de date comună
 • posibilitatea vizualizării obiectelor pe o hartă digitală interactivă multi-nivel
 • Documentele asociate unui obiect pot fi consultate direct din aplicație în format electronic
 • Acces securizat al altor servicii la informație

Regăsirea și actualizarea informațiilor corespondente obiectelor

Dificultăți tipice operațiunilor

 • regăsirea dificilă a tuturor componentelor asociate unui obiect
 • sincronizarea tuturor evidențelor intra și interdepartamentale
 • risc de procesare eronată
 • regăsirea dificilă a informației asociate unui obiect sau grup de obiecte

Soluția noastră

 • evidență electronică automatizată integrată
 • propagarea automatizată a actualizărilor
 • interogări instantanee în baza de date folosind criterii singulare sau compuse, interogări în cascadă
 • panou personalizat contextual
operatii de gestiune a patrimoniului

Avansis.gestiunea patrimoniului vă permite digitalizarea operațiilor uzuale, necesare desfășurării activității de zi cu zi:

 • dare în administrare
 • închiriere concesiune
 • transfer public / privat
 • vânzare, conservare, retrocedare, comodat
 • reevaluare automată
 • modernizare casare
 • sincronizare patrimoniu-contabilitate
 • generare amortizare

Dificultăți tipice operațiunilor

 • identificare greoaie a informației
 • efort de sincronizare între departamente
 • construcția istoricului unui obiect este foarte dificilă
 • risc ridicat de producere a unor erori

Soluția noastră

 • evidență automată integrată intra-departamentală a operațiilor / mișcărilor de obiecte
 • operațiuni automate
 • identificare după orice criteriu, link-uri către elementele relaționale
 • istoric complet al operațiilor
 • validări automate de coerență și consistență a datelor
rapoarte inventariere patrimoniu public si privat

Activitatea de zi cu zi vă solicită emiterea unor serii de rapoarte prestabilite sau asamblarea unor situații ad-hoc. Avansis.gestiunea patrimoniului vă asistă în orice situație: rapoarte periodice solicitate prin lege sau intern, sau orice alt raport sau sinteză solicitată circumstanțial.

Dificultăți tipice operațiunilor

 • situațiile se întocmesc cu efort susținut, într-un timp îndelungat
 • Nu se poate obține o poză a unei situații întrucât timpul îndelungat de elaborare a unui raport poate conduce la vicierea informațiilor implicate
 • risc de procesare eronată a informației în etape precum introducere, preluare ..etc.

Soluția noastră

 • rapoarte predefinite ce pot fi generate instantaneu
 • posibilitatea construcției unor rapoarte personalizate folosind facilitatea de căutare multicriteriu
 • posibilitatea exportării datelor interogărilor in documente format WORD, Excel sau PDF
siguranta datelor, trasabilitatea operatiilor, drepturi de acces

Avansis.gestiunea patrimoniului este securizată, minimizează erorile de operare printr-un sistem de validări automate, oferă un istoric al acțiunilor dar și al actualizărilor stărilor și caracteristicilor unui obiect, suportă definirea de roluri personalizate și conturi pentru fiecare utilizator.

Dificultăți tipice operațiunilor

 • risc de înregistrare, preluare sau prelucrare eronată a datelor
 • dificultatea alcătuirii istoricului unui obiect de patrimoniu
 • accesul la informație nesecurizat
 • risc de pierdere a datelor

Soluția noastră

 • sistem de back-up automat, periodic, centralizat
 • facilitate de urmărire a istoricului la nivel de obiect sau utilizator
 • acces la informație pe bază de roluri și atribuții

Avantaje

FACILITĂȚI AVANSATE DE GESTIUNE A OBIECTELOR DE PATRIMONIU

Soluția oferă posibilitatea grupării la nivel logic a mai multor obiecte de patrimoniu într-un obiect compus virtual. Spre exemplificarea, putem asambla un obiect compus de tip parc incluzând parcele de teren, elemente de peisagistică, banci, alei etc.

Această grupare ne permite generarea unei evidențe la nivel de parc dar și evidența detaliată la nivel de UAT, pe un anume tip de obiect (spre exemplu spații verzi) în care intră și obiectele componente ale parcului.

ACCES RAPID, INTUITIV ȘI FACIL LA INFORMAȚIE.

Soluția oferă într-o interfață web intuitivă facilități de căutare folosind criterii multiple, sortare, prelucrare și alte facilități avansate de afișare a datelor. Căutările se pot efectua în orice ecran (ex: imobile, plăți), iar folosirea link-urilor și a altor funcții web ușurează mult navigarea către informații relaționate (ex: de la imobil/plată la rol, de la rol la auto, etc.).

SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE

Soluția validează automat datele introduse din punct de vedere al consistenței, coerenței și conformității eliminând riscurile de introducere și prelucrare eronată sau dublaj în baza de date, aplicația nu vă lasă să greșiți!

Aplicația este securizată, minimizează erorile de operare printr-un sistem de validări automate, oferă un istoric al acțiunilor dar și al actualizărilor stărilor și caracteristicilor unui obiect, suportă definirea de roluri personalizate și conturi pentru fiecare utilizator.

INTEGRARE. AUTOMATIZARE.

Soluția oferă nativ și operații necesare interacției cu departamentul contabilitate cum ar fi: calculul automat al amortizării și desfășurătorul acestuia, generarea automată a numărului de inventarcasarea obiectului de patrimoniu .

Permite adăugarea informației de localizare pe o hartă interactivă a obiectelor de patrimoniu după adresă sau coordonate GPS. Aplicația permite înregistrarea, regăsirea și vizualizarea documentelor în format electronic, atașate fișei unui obiect de patrimoniu. Se pot atașa documente cadastrale, contracte, PV recepție sau chiar filme și poze.

UNELTE AVANSATE PENTRU RAPORTARE.

Cu ajutorul aplicație rapoartele se generează instantaneu și confortabil. Dvs. având certitudinea completitudinii și corectitudinii informațiilor cuprinse cât și a modului de calcul. Aplicația permite interogări în baza de date folosind filtre multiple și căutări în cascadă, dar și funcționalități avansate cum ar fi construcția personalizată, interactivă a rapoartelor cu facilități avansate de drill-down. De asemenea puteți exportă aceste date în formatul dorit Word, PDF sau Excel, dvs. având la dispoziție un set de unelte care vor face activitatea de raportare o joacă.

Contactați-ne, și vă vom transmite o propunere de proiect adaptată contextului și nevoilor dvs.