Șoseaua Pantelimon 6-8, Sector 2, București
office@integrisoft.ro
+40-21-250.87.50

CARES

Sistem informatic de gestiune a resurselor umane și salarizării (HRM)
Integrisoft > Services > CARES

CARES este rezultatul unei analize ample a proceselor care au loc în cadrul managementului capitalului uman, concretizată într-un produs informatic de calitate, bazat pe ultimele tehnologii în ceea ce privește digitalizarea și care ajută compania să beneficieze la maximum de performantele acestora.

Beneficiind de avantajele tehnologiei web dar și de mecanismele de securitate și protecție implementate din proiectare (by design), CARES poate fi implementat atât pe sistemele hardware proprii dar și în Cloud – în condiții de securitate specifice.

Caracteristici

 • Gestionare facila a structurii organizatorice in relatie cu grila de salarizare asociata fiecarei structuri si cu posibilitatea vizualizarii cerințelor și a activităților necesare exercitării funcției (asa cum sunt definite in COR)
 • Gestiunea, pentru fiecare angajat, a elementelor de identificare privind cel puțin entitățile și, eventual, a relațiilor dintre ele
 • Gestionarea statului de personal, cu evidenţierea drepturilor de natură salarială
 • Anexarea de documente scanate ulterior semnării acestora în vederea completării unui dosar electronic de personal pentru fiecare salariat
 • Fluxuri automatizate de comunicare (ex: transmiterea de mesaje prin e-mail, pe baza unor configurări prestabilite, privind diferite evenimente precum: încetarea contractului individual de muncă ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, modificări de funcție, de vechime, finalizarea perioadei de stagiatură, de probă etc.;)
 • Cautare multicriteriu, generarea de rapoarte personalizate continand date statice sau dinamice filtrate la nivel de utilizator în format editabil(.doc, .xls, .xlsx) sau needitabil (.pdf)
 • Gestionarea șabloanelor aferente documentelor solicitate frecvent de către angajați – clienții interni
 • Simulări ale drepturilor de natură salarială cuvenite angajaţilor, necesare întocmirii bugetului
 • Gestionarea datelor privind pontajul electronic, concediilor de odihnă/medicale, retinerilor
 • Export catre Revisal

Avantaje și beneficii

 • Asigură o imagine clară, completa si mentenabila asupra structurii organizatorice a companiei dar si la nivel de angajat prin intermediul organigramei interactive;
 • Eficientizeaza activitatea prin automatizari le oferite in cele mai utilizate zone (emitere adeverinte, pontaj automat, raportare) si gestiunea electronica a documentelor
 • Ofera un suport adecvat decizional prin capabilitatea de emitere de rapoarte personalizate si cautare multicriteriu

Caracteristici

 • Asigură baza pentru întregul proces de calcul salarial si calculul contribuţiilor angajatului/angajatorului la fondurile de şomaj, la casele de asigurări sociale, la administraţia financiara, conform legislației în vigoare si asigura listarea statului de plată și a fluturașilor
 • Ofera parametrizarea completă prin variabile dinamice si dictionare de automatizari a formulelor de calcul, a tipurilor de salarii, a sporurilor, a primelor, a concediilor medicale și a celor de odihnă, a tipurilor de rețineri (taxe și impozite datorate de angajat și de către angajator către stat) și a gestionării acestora precum și a tipurilor de datorii (credite și alte datorii contractate de angajat) și a gestionării acestora.
 • Permite aplicarea mai multor metode de calcul (calculații) diferite în decursul unei luni, care se pot aplica la selecțiile de angajați dorite. La fiecare calculație se poate atașa un anume tip de model de calcul, definit de utilizator
 • Capabilitati integrare atat intern cat si extern
 • Exportul datelor către diverse programe, în formate consacrate;
 • Generarea automată/transmiterea notelor contabile către modulele specializate în procesarea acestora;
 • Obţinerea de fişiere de raportare către bănci, în formatele specifice solicitate
 • Generarea automată a declarațiilor către instituțiile statului(ex.: D112)

Avantaje și beneficii

 • Rapiditate şi acurateţe si flexibilitate ridicata în calculul salarial;
 • Implementare rapidă a schimbărilor legislative;
 • Asigura suport pentru interfata cu contabilitatea dar si banci, institutiile statului
 • Respectă politicile de confidenţialitate legate de salarii;