Solutii software pentru Administratia Publica, Custom software

AvanCONT

Ești aici: Home » Aministratia Publica » AvanCONT

 

AvanCont – Un sistem integrat ERP multi-institutie

 

   

Avancont4

CARE SUNT AVANTAJELE UNICE CARACTERISTICE ERP-ULUI AVANCONT?

Pornind chiar de la acest exemplu putem observa câteva avantaje care provin în primul rând din modul de concepție a unui sistem integrat și în al doilea rand din performanțele tehnice ale acestuia:


 

 • asigură informații de calitate, consistente, corecte și complete în cadrul unei baze de date unice
 • evită la maximum redundanța datelor și operațiunilor prin funcționalități de automatizare
 • acces în timp real la informații, punctual sau la nivel de rapoarte
 • flexibilitate și rapiditate în extragerea informațiilor de sinteză necesare managementului
 • posibilitate de personalizare eficientă și rapid aplicabilă
 • accesul configurabil la date și informații, în funcție de drepturi și implicarea fiecăruia într-un anume flux de lucru
 • oferă posibilitatea definirii și urmăririi bugetelor aferente proiectelor pe fonduri europene

 

 

AVANTAJELE IMPLEMENTĂRII AVANCONT LA NIVEL DE INSTITUTIE

PERFORMANȚĂ ȘI FIABILITATE.

Soluția oferă un set foarte puternic de facilități, precum interfață web, posibilitatea definirii și urmăririi de bugete pe proiecte (fonduri europene), stocarea formatului electronic al documentelor direct în sistem sau capacitatea de gestiune și centralizare instantanee a informațiilor în regim multi-instituție (ordonatori principali, secundari, terțiari).

AvanCont este construit pe platforma Avansis și beneficiază de un avantaj major, care nu se vede în mod direct, dar se reflectă în toate capabilitățile sale: are o arhitectura performantă, bazată pe o tehnologie modernă și beneficiază de mecanismele Avansis, rod al activitatii de cercetare-dezvoltare inițiată în 2005 în cadrul Integrisoft. Rezulta un sistem rapid, stabil și în același timp flexibil, făcut pentru a acoperi o gamă largă de nevoi păstrând un cost de întreținere scăzut.

UȘURAREA ACTIVITĂȚILOR UZUALE.

AvanCont reduce efortul de raportare, oferind cumulat pe toate secțiunile mai mult de 150 de rapoarte predefinite. Rapoartele atipice, ad-hoc, le puteți asambla folosind generatorul de rapoarte gratuit sau facilitatea de căutare și sortare multicriteriu, sau puteți apela la echipa de suport tehnic dedicat pentru nevoi mai complexe. Foarte important pentru timpul dvs., funcțiile sistemului care pot fi efectuate „în bloc” conțin opțiuni pentru realizarea automată a operațiunilor, folosind seturi de date și oferind criteriile și parametrii necesari (ex: regenerarea notelor contabile pe o perioadă de timp).

ACCES RAPID, INTUITIV ȘI FACIL LA INFORMAȚIE.

AvanCont oferă într-o interfață web intuitivă facilități de căutare folosind criterii multiple, sortare, prelucrare și alte facilități avansate de afișare a datelor. Căutările se pot efectua în orice ecran (ex: Achiziții, Stocuri – Obiecte de inventar), iar folosirea link-urilor și a altor funcții web ușurează mult navigarea către informații relaționate. De asemenea puteți exporta aceste date în formatul dorit Word, PDF sau Excel. Principiul nostru de a structura și standardiza cât mai bine meniurile și interfețele, le conferă acestora un aspect îngrijit și bine organizat, rezultând un mod de lucru facil, cu un timp de învățare redus.

SIGURANȚĂ ÎN UTILIZARE

Accesul securizat se bazează pe drepturile de acces în funcție de atribuțiile utilizatorului, atribuții care pot definite în mod flexibil în etapa de instalare dar și oricând ulterior. Toate operațiunile efectuate în aplicație sunt reținute cu ajutorul unui mecanism complex de gestiune a istoricului. Avantajul acestui mecanism este că dvs. veți avea un control complet și puteți depista și corecta o eroare indiferent de etapa în care a survenit.

COLABORARE MAI BUNĂ.

AvanCont este una din componentele sistemul integrat Avansis, iar câteva avantaje oferite de existența în cadrul instituției a mai multor componente din acest sistem sunt următoarele: AvanCont poate prelua notele contabile aferente veniturilor înregistrare în aplicația de taxe și impozite (AvanTax). Puteți cumula toate veniturile (taxe, impozite, contracte, cote defalcate TVA, etc.) într-un singur sistem, apoi dintr-un singur click puteți corela situațiile de venituri cu cele din contabilitate Informațiile referitoare la activele fixe pot fi folosite direct în aplicația specifică și de către colegii de la Patrimoniu.

Avancont1

ECONOMIE DE COSTURI ȘI TIMP, MOBILITATE.

AvanCont se instalează pe un server și accesul în aplicație se face de oriunde cu ajutorul unui browser web, această arhitectură având următoarele avantaje: Merge la fel de bine și pe calculatoarele mai puțin performante, toți utilizatorii beneficiind de aceeași viteză de lucru întrucât prelucrările de date complexe se fac pe server Adăugarea stațiilor noi nu mai presupune instalare și configurare, este suficientă conectarea în rețea Actualizările periodice ale aplicației nu sunt necesare decât pe server, astfel toți utilizatorii putând beneficia concomitent de ultimele versiuni ale aplicației Defectarea stației de lucru nu mai este asociată cu pierderea datelor și reinstalarea aplicației, toate datele și personalizările dvs. fiind stocate pe server. Accesul prin browser permite interacțiunea inclusiv de pe teren, de pe dispozitive mobile (laptop, PDA, tableta, etc.)

Avancont

 

MOTIVE PENTRU A ALEGE INTEGRISOFT.

De 10 ani, construim împreună cu partenerii din peste 100 de primării cele mai bune soluții software pentru APL, printr-un proces organizat și constant de îmbunătățire continuă. Astfel dvs. veți beneficia de o aplicație matură, care în fiecare nouă versiune integrează:

 

 • cele mai bune funcționalități selectate din solicitările de dezvoltări personalizate primite de la parteneri
 • suite de noi rapoarte predefinite, a căror utilitate a fost deja probată 
 • fluxuri de lucru mai rapide și legături între aplicațiile Integrisoft, concepute pentru a vă ușura munca