Solutii software pentru Administratia Publica, Custom software

Automatizare export date DRPCÎV

Ești aici: Home » Automatizare export date DRPCÎV

DESCRIERE MODUL

Modul pentru automatizarea operațiunilor de preluare a datelor din aplicatia de taxe si impozite, formatarea lor conform cerințelor și exportarea lor periodica solicitată în cadrul proiectului DRPCÎV

CONTEXT LEGISLATIV

La nivelul județean, se încheie / se va incheia un protocol-cadru de cooperare privind schimbul de informaţii între Instituția Prefectului, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatriculări Vehicule și unitățile administrativ teritoriale din raza județul, protocol care are ca obiect cooperarea între instituţii publice, prin realizarea schimbului de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.

Acest protocol se încheie în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare și ținând seama de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

Fiecare unitate administrativ teritorială trebuie sa desemneze o persoană responsabilă (și un supleant al acesteia), cu cunoștințe medii de utilizare a calculatorului,  în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în protocol, astfel încât să poată fi realizat un schimb de informaţii bidirecţional, între DRPCÎV şi serviciile publice comunitare din cadrul instituțiilor prefectului, pe de o parte, şi unitățile administrativ-teritoriale, pe de altă parte.

SOLUTIA PROPUSA

Solutia propusa este automatizarea acestui schimb de informatii /  exportului catre DRPCÎV in formatul stabilit prin anexa la protocol.

 Mecanismul sofware de generare a acestui export va fi integrat in mod nativ in interfata solutiei AvanTax, fiind accesibil din meniul existent.

In acest fisier sunt conținute date privind în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate

Implementarea modulului software de export a datelor către DRPCIV se va face de către specialiștii noștri și  presupune o analiză a datelor existente, parametrizarea software-ului în consecință, instruirea la distanta a personalului pentru utilizarea acestuia si asistenta in realizarea primului export de date. Urmatoarele operatiuni de export pot fi realizate de catre administratorul sistemului sau, contra cost, de specialistii nostri.

BENEFICII

Autorităţile administraţiei publice locale vor avea posibilitatea verificării datelor privind posesia autovehiculelor, a îndeplinirii condiţiilor legale privind radierea, înmatricularea precum şi a menţiunilor privind înstrăinarea acestora.

PAȘI IMPLEMENTARE

  •  – Primăria demarează operațiunile premergătoare conectării pentru a primii accesul in sistemul gestionat de DRPCÎV
  •  – Integrisoft Solutions implementează un modul software care generează fișierele pentru acest export ori de cate ori este nevoie.
  •  – Integrisoft asigura instruirea pentru utilizarea acestui modul, sau după dorința, poate prelua aceasta operațiune.

INVESTIȚIE

Deoarece modulul este un produs suplimentar si nu este inclus în aplicația de bază de taxe și impozite, exportul datelor din AvanTax în sistemul DRPCÎV fiind un produs/serviciu suplimentar vă rugăm contactați-ne pentru o ofertă de preț personalizată la numarul de telefon 0788 832 765 sau folositi formularul de mai jos.

[wpforms id=”2885″ title=”false” description=”false”]