Solutii software pentru Administratia Publica, Custom software

PROGRAM PENTRU CONTABILITATE BUGETARĂ SAU SISTEM ERP INTEGRAT MULTI-INSTITUȚIE ?

Ești aici: Home » PROGRAM PENTRU CONTABILITATE BUGETARĂ SAU SISTEM ERP INTEGRAT MULTI-INSTITUȚIE ?

De unde pornim?

Integrisoft Solutions a construit o infrastructură software ce oferă suport de management diferitelor structuri, procese și fluxuri din organizație, în vederea realizării obiectivelor. Împreună cu celelalte produse din suita Avansis ,   AvanCont completează această infrastructură prin gestiunea eficientă a proceselor financiar-contabile și cele operaționale conexe acestora.

 ERP_sau_program_contabilitate

Automatizarea fluxurilor de lucru pornește de la urmatoarea premisă: un document se introduce o singură dată . Această premisă, banală prin enunțare și complexă prin punerea ei în practică, oferă suportul primordial pentru o integrare completă și eficientă . Completă , pentru că oferă accesul instantaneu la informație tuturor celor implicați într-un anumit flux decizional/operational indiferent de rolul pe respectivul flux. Eficientă , pentru că se economisește timp în introducerea datelor (se elimină prelucrarea multiplă a unui document, erorile umane inerente și sincronizarea ulterioară a datelor) și accesul la informații se face în timp real.

 

Astfel se oferă management-ului posibilitatea fundamentării decizionale bazată pe informații complete, “la secundă” și abordabile din mai multe perspective. Prin integrarea informațiilor AvanCont oferă o viziune a rezultatelor bazată pe același set de date primare. Se elimină astfel problema “adevărurilor multiple”, în care fiecare departament are propriile rezultate, analize și concluzii bazate pe seturi de date diferite.

 

CARE AR FI IMPACTUL IMPLEMENTĂRII ERP-ULUI AVANCONT ÎN INSTITUȚIA DVS.?

Pentru ilustrarea acestui impact vă prezentăm operațiile si fluxurile necesare pentru gestionarea unui contract atașat unui proiect pe fonduri europene, in doua scenarii: cu și fără asisteța ERP-ului AvanCONT.

 

SCENARIU 1: INSTITUȚIA NU BENEFICIAZĂ DE ASISTENȚA UNUI ERP SPECIALIZAT PENTRU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

În departamentul de Achiziții se introduce un contract, sunt anunțați colegii de la contabilitate pentru a crea un cont analitic atașat proiectului.

 

În urma unor activități prestate de către furnizor, diverse componente ale acestui contract sunt introduse și operate separat și de către alte departamente (gestiune, financiar, etc.).

 

Pentru aflarea stării contractului sau generarea unor situații globale, inter-departamentale, trebuie centralizate de fiecare dată datele de la toate departamentele implicate în buna desfășurare a acestuia.

 

De asemenea, în vederea efectuării raportărilor obligatorii pe proiect, este necesară consolidarea manuală a informațiilor sau operarea diferențiată pe anumite analitice.

 

SCENARIU 2: INSTITUȚIA ARE IMPLEMENTAT ERP-UL AVANCONT

În AvanCont documentele sunt introduse o singură dată fiind imediat vizibile în celelalte departamente. Acest lucru elimină duplicarea efortului de reintroducere, erorile inerente și efortul de corectare a acestor erori care apar pe parcurs, elimină grija facturilor rătăcite și situațiile incerte. Sistemul vă asista efectuând în mod automat o serie de operații necesare (ex: ANGB, ANGL, NIR, generare înregistrări contabile, etc.). 

 

Verificarea situației unui contract nu mai presupune adunarea informațiilor de la toate departamentele implicate, dvs. putând verifica în orice moment în sistem situația generând raportul “fișă contract”  în care veți regăsi toate informațiile necesare centralizate indiferent că este vorba de contractare, angajare, facturare, ordonanțare, livrare, facturi achitate etc.  Adăugând modulul opțional de arhivă electronică, practic veți avea acces la un dosar electronic complet al unui contract putând vizualiza efectiv documentele în completarea informațiilor agregate în rapoarte.

 

Mai mult decât atât, pe lângă aceste informații legate strict de acest proces sunt actualizate și informații la nivelul întregii organizații privind achizițiile în funcție de codul CPV și/sau articolele bugetare,  disponibilul de plată pe angajamentele bugetare etc.

Avancont_ERP_Administratia_Publica_scenariul2_wide_gri

 

Vă invităm sa descoperiti avantajele dar si beneficiile ERP-ului AvanCont in pagina produsului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categorii